Vol 12, No 4 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-04-18

Table of Contents

open access

Original articles

Przebieg wczesnej rehabilitacji szpitalnej u chorych z ostrym zawałem serca, leczonych pierwotną angioplastyką lub trombolitycznie

Alicja Krakowska, Jacek Kubica, Marek Koziński, Adam Sukiennik, Wojciech Krupa, Lidia Ludwikowska, Ryszard Dobosiewicz, Ewa Zabielska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Iwona Świątkiewicz i Grzegorz Grześk

Folia Cardiol 2005;12(4):273-283.

Wpływ mostków mięśniowych na odległy wynik zabiegów angioplastyki wieńcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach gałęzi zstępującej przedniej

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski

Folia Cardiol 2005;12(4):284-290.

Ocena odległych wyników leczenia koarktacji aorty

Piotr Potaż

Folia Cardiol 2005;12(4):291-300.

Ocena zmienności rytmu zatokowego serca w niedoczynności tarczycy

Zbigniew Mikołajczyk

Folia Cardiol 2005;12(4):301-306.

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u pacjentów z zespołem Ebsteina a stopień echokardiograficznego wskaźnika zaawansowania wady

Olga Trojnarska, Adrian Gwizdała, Andrzej Siniawski, Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny

Folia Cardiol 2005;12(4):307-314.
Review articles

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 2

Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(4):245-253.

Nowe algorytmy stymulacyjne w migotaniu przedsionków - stymulatory antyarytmiczne

Rafał Sznajder i Włodzimierz Kargul

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(4):254-260.

Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na funkcje wszczepialnych urządzeń kontrolujących rytm serca

Adam Sokal, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Janusz Prokopczuk i Zbigniew Kalarus

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(4):261-272.
Prace kazuistyczne

Olbrzymi pozawałowy tętniak lewej komory serca

Maciej Kaźmierski, Barbara Korzeniowska, Violetta Jaskuła, Ewa Boczkowska-Gaik, Wojciech Ceglarek, Krystyna Kozakiewicz, Stanisław Woś i Michał Tendera

Folia Cardiol 2005;12(4):315-319.

Trombektomia w ostrym zawale serca przy użyciu systemu DIVER - opis dwóch przypadków

Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Jacek Kubica, Marcin Rychter, Mirosław Jabłoński i Iwona Świątkiewicz

Folia Cardiol 2005;12(4):320-325.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl