Vol 12, No 6 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-06-20

Table of Contents

open access

Original articles

Wartość rokownicza bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu Wenckebacha

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz

Folia Cardiol 2005;12(6):421-427.

Dynamika turbulencji rytmu zatokowego po zawale serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej a wyniki wczesnego pozawałowego monitorowania EKG metodą Holtera

Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Wiesław Szymczak, Tomasz Rechciński i Maria Krzemińska-Pakuła

Folia Cardiol 2005;12(6):428-437.

Warmińsko-mazurski program interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST

Adam Kern, Michał Olsztyn, Tomasz Godlewski, Marcin Kondratowicz, Artur Zarzecki, Krzysztof Wronisz, Stefan Grajek i Jerzy Górny

Folia Cardiol 2005;12(6):445-457.

Powtarzalność wyników testu pochyleniowego

Dorota Zyśko, Jacek Gajek, Ewa Szufladowicz, Jakub Wilczyński, Marta Negrusz-Kawecka i Walentyna Mazurek

Folia Cardiol 2005;12(6):458-464.
Review articles

Wrodzony zespół wydłuzonego QT - aspekty diagnostyczne

Grażyna Markiewicz-Łoskot, Ewa Moric-Janiszewska, Maria Łoskot i Lesław Szydłowski

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(6):403-411.

Przydatność wskaźnika pracy serca (MPI) w nieinwazyjnej ocenie globalnej - skurczowej i rozkurczowej funkcji komór

Katarzyna Piestrzeniewicz, Marek Maciejewski i Jan Henryk Goch

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(6):412-420.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl