Vol 12, No 7 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-07-11

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ wielkości urazu naczynia związanego z implantacją stentu na odpowiedź zapalną

Marek Koziński, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Radosław Piasecki, Marek Radomski, Wacław Kochman, Grzegorz Raczak, Grzegorz Grześk, Maria Bogdan i Marcin Rychter

Folia Cardiol 2005;12(7):481-492.

Wpływ treningu wytrzymałościowego na aktywność inhibitora plazminogenu typu 1 u pacjentów rehabilitowanych po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Wojciech Siwiński, Sławomira Borowicz-Bieńkowska, Włodzimierz Pawłowski, Regina Franaszek, Izabela Przywarska, Magdalena Boruczkowska-Siwińska i Piotr Dylewicz

Folia Cardiol 2005;12(7):499-503.

Ocena długotrwałego wpływu sportu wyczynowego na czynność autonomicznego układu nerwowego

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Mariola Kobuszewska-Chwirot, Wojciech Ratkowski, Monika Figura-Chmielewska, Jacek Kubica, Małgorzata Szwoch i Antoni Bogdan Toruński

Folia Cardiol 2005;12(7):504-509.

Dorośli pacjenci z wadami wrodzonymi serca — nadkomorowe zaburzenia rytmu

Olga Trojnarska, Andrzej Siniawski, Adrian Gwizdała, Wiesław Bryl, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2005;12(7):510-519.
Review articles

Lepkość krwi w chorobach układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem kardiologicznego zespołu X

Anna Libionka, Wiesław Figiel, Paweł Maga, Andrzej Gackowski, Paweł Rostoff, Andrzej Paradowski, Wiesława Piwowarska, Rafał Niżankowski i Andrzej Szczeklik

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(7):465-470.
Prace kazuistyczne

Wrodzony zespół wydłużonego QT z głuchotą — zespół Jervella i Lange-Nielsena

Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht, Joanna Rękawek, Maria Borucka-Mankiewicz, Elżbieta Szymaniak, Monika Brzezińska-Paszke i Ewa Popowska

Folia Cardiol 2005;12(7):520-526.

Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny

Wojciech Gutkowski, Aleksander Stępień, Paweł Tomaszewski, Janusz Sielski, Marcin Sadowski i Marianna Janion

Folia Cardiol 2005;12(7):527-530.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl