Vol 13, No 2 (2006) - Folia Cardiologica

Date published: 2006-02-20

Table of Contents

open access

Original articles

Ocena skuteczności ablacji cieśni prawego przedsionka w terapii skojarzonej napadowego migotania przedsionków

Agnieszka Jankowska, Mariusz Pytkowski, Alicja Kraska, Ilona Kowalik, Maciej Sterliński, Aleksander Maciąg i Hanna Szwed

Folia Cardiol 2006;13(2):115-120.

Czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej u kobiet z zaawansowaną chorobą niedokrwienną serca

Agnieszka Okraska-Bylica, Andrzej Paradowski, Urszula Czubek, Jerzy Matysek i Wiesława Piwowarska

Folia Cardiol 2006;13(2):121-130.

Elektrofizjologiczne i kliniczne wskaźniki ryzyka utraty prawidłowej stymulacji serca u chorych z implantowanym stymulatorem VDD

Rafał Płaksej, Grażyna Kübler, Jacek Gajek, Joanna Moszczyńska-Stulin, Zbigniew Dorenda

Folia Cardiol 2006;13(2):131-139.

Zaburzenia przewodzenia i bodźcotworzenia u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Magdalenia Łanocha, Małgorzata Pyda i Hanna Wachowiak-Baszyńska

Folia Cardiol 2006;13(2):147-153.

Wszczepianie elektrod stymulatora lub ICD u pacjentów z przetrwałą lewą żyłą główną górną

Michał Waśniewski, Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny, Krystian Stanek i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2006;13(2):154-158.
Review articles

Zastosowanie próby Valsalvy w ocenie układu krążenia

Tomasz Krauze, Przemysław Guzik i Henryk Wysocki

Review Article

Folia Cardiol 2006;13(2):101-107.
Prace kazuistyczne

Kolejny ostry zespół wieńcowy u pacjentki po wszczepieniu zastawki aortalnej i mitralnej z powodu choroby reumatycznej serca

Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Anna Kośmider, Maciej Kośmider i Paweł Kubiński

Folia Cardiol 2006;13(2):159-163.

Podwójne światło łuku aorty a podwójny łuk aorty

Janina Aleszewicz-Baranowska, Robert Sabiniewicz, Maciej Chojnicki, Piotr Potaż, Jan Ereciński i Adam Zapaśnik

Folia Cardiol 2006;13(2):164-167.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl