Vol 27, No 6 (2020)
Review Article
Published online: 2020-10-30

open access

Page views 1585
Article views/downloads 1462
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Heart failure in Poland: Left ventricular assist device destination therapy and other challenges of interventional cardiology and cardiac surgery

Mariusz Kuśmierczyk1, Jacek Różański1, Michał Zembala2, Dariusz Dudek34, Wojciech Braksator5, Tomasz Grodzicki6, Piotr Hoffman7, Jerzy Sadowski8, Marcin Gruchała9, Jacek Legutko10, Piotr Siondalski11, Karol Wierzbicki8, Bogusław Kapelak8, Grzegorz Opolski12, Andrzej Juraszek1, Katarzyna Bondaryk13, Jacek Walczak14, Izabela Pieniążek14, Maciej Grys14, Piotr Przygodzki15
Pubmed: 33140383
Cardiol J 2020;27(6):693-704.

Abstract

Patients with severe heart failure (HF), who are not eligible for cardiac transplantation and receive optimal medical management, based mainly on the use of pharmacological treatment and devices such as resynchronization therapy (implantable cardioverter-defibrillator), achieve poor clinical outcomes and constitute a group with extremely poor prognosis. Currently, the technology used in the latest generation left ventricular assist devices (LVADs), such as the HeartMate 3, makes it possible to achieve patient survival at the level obtained by patients after heart transplantation, and they can be used not only in patients eligible for heart transplantation as a bridge to transplant, but also in those with significantly worse prognosis, who are ineligible for heart transplantation as destination therapy. The objective of this publication is to present recommendations from experts in cardiology and cardiac surgery, supported by clinical trial results, on the use of LVADs as a destination therapy in HF patients who are not eligible for cardiac transplantation. The paper also presents the issue of cardiac transplantation and extracorporeal membrane oxygenation therapy in Poland, as well as current challenges faced by interventional cardiology and cardiac surgery in Poland.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Advisory Board Meeting ‘Quo Vadis Cardiologia’: Innovation & Health Economics Poland (HF/CMD).
 2. Sobieszczańska-Małek M. Mechaniczne wspomaganie: czy tylko pomost do przeszczepu serca? Kardiol Pol. 2012; 70(11): 1182–1186.
 3. Bielecka A. Urządzenia wspomagające pracę komór: leczenie pomostowe do momentu uzyskania ponownej wydolności komory lub do czasu przeszczepu oraz leczenie docelowe. Folia Cardiologica Excerpta. 2007; 2(2): 54–64.
 4. Michalak M. Inwazyjne leczenie niewydolności serca. Choroby Serca i Naczyń. 2014; 11(1): 47–50.
 5. Sterczyński R. Mechaniczne wspomaganie krążenia oddala przeszczep serca. Medical Tribune. 2016.
 6. Pinney SP. Left ventricular assist devices for lifelong support. J Am Coll Cardiol. 2017; 69(23): 2845–2861.
 7. Starska A. Nowości w mechanicznym wspomaganiu krążenia. Kardiologia Inwazyjna. 2013; 8(4).
 8. Zieliński T. Wspomaganie lewokomorowe – metoda o rosnącym znaczeniu w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca. Kardiologia po Dyplomie. 2018: 03.
 9. Banach M. Niewydolność mięśnia sercowego – wytyczne postępowania farmakologicznego oraz inwazyjnego. Przew Lek. 2004; 7(3): 67–80.
 10. Ponikowski P, Wytyczne ESC. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku, Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. The document was prepared with the special participation of the Heart Failure Association (HFA). Kardiol Pol. 2016; 74(10): 1037–1147.
 11. Rubiś P. U których pacjentów z niewydolnością serca należy rozważyć wszczepienie urządzenia wspomagającego czynność lewej komory? Medycyna Praktyczna Kardiologia. 2018.
 12. Mehra MR. Evolving disruption in left ventricular assist systems: forgiving but not yet forgettable. Eur J Heart Fail. 2019; 21(1): 98–100.
 13. Han J, Trumble DR. Cardiac assist devices: early concepts, current technologies, and future innovations. Bioengineering (Basel). 2019; 6(1).
 14. Nessler J. Zasady postępowania w niewydolności serca, Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lekarz Rodzinny. 2017; 2.
 15. Nessler J. Projekt programu kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca (KONS). Kardiologia Inwazyjna. 2018; 13(6): 10–17.
 16. Gierczyński J, Priorytety zdrowotne w kontekście demograficznego i gospodarczego rozwoju Polski. Wnioski i rekomendacje na przykładzie niewydolności serca. Raport Warsaw Enterprise Institute. Warsaw, 2018.
 17. Nessler J. Kompleksowa opieka nad chorymi z niewydolnością serca w Polsce: propozycje rozwiązań organizacyjnych. Kardiol Pol. 2018; 76(2): 479.
 18. Szymanski J, Juraszek A, Jasińska M, et al. REMEDIZER- An Innovative Program of Remote Home Care for Patients with Implanted Mechanical Heart Support. Single Centre Experience. J Heart Lung Transplantation. 2019; 38(4): S461–S462.
 19. Dudek D, Banasiak W, Braksator W, et al. Recommendations on the use of innovative medical technologies in cardiology and cardiac surgery and solutions leading to increased availability for Polish patients. Cardiol J. 2019; 26(2): 114–129.
 20. Goldstein D, Naka Y, Horstmanshof D, et al. Association of clinical outcomes with left ventricular assist device use by bridge to transplant or destination therapy intent. JAMA Cardiology. 2020; 5(4): 411.
 21. Mehra MR, Uriel N, Naka Y, et al. MOMENTUM 3 Investigators. A fully magnetically levitated left ventricular assist device - final report. N Engl J Med. 2019; 380(17): 1618–1627.
 22. W oczekiwaniu na przeszczep serca. Poradnik informacyjno – edukacyjny dla Pacjenta i jego Bliskich. Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca. 2013.
 23. Lamarche Y, Cheung A, Ignaszewski A, et al. Comparative outcomes in cardiogenic shock patients managed with Impella microaxial pump or extracorporeal life support. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011; 142(1): 60–65.
 24. Drabik A. Mechaniczne wspomaganie rzutu serca. Przegląd metod i urządzeń. Inżynier i Fizyk Medyczny. 2017; 6: 57–60.
 25. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Alfonso F, et al. Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Kardiol Pol. 2018; 76(12): 1585–1664.
 26. Arendarczyk A, Wilimski R, Michniewicz M, et al. Zasady kwalifikacji do ECMO u osób dorosłych. Folia Cardiologica. 2017; 12(1): 113–117.
 27. Ayers BC, Sagebin F, Wood K, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation is an Effective Bridge to Left Ventricular Assist Device Implantation. J Heart Lung Transplantation. 2019; 38(4): S436–S437.
 28. Tschöpe C, Van Linthout S, Klein O, et al. Mechanical Unloading by Fulminant Myocarditis: LV-IMPELLA, ECMELLA, BI-PELLA, and PROPELLA Concepts. J Cardiovasc Transl Res. 2019; 12(2): 116–123.
 29. Marchel, M. Kardiomiopatia rozstrzeniowa – definicja, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie. Choroby Serca i Naczyń. 2017; 14(1): 39–41.
 30. Wojtaszek M, Mach-Lichota E, Horeczy B, et al. Stany kliniczne imitujące zawał serca z uniesieniem odcinka ST Clinical condition imitating a ST-Elevation Myocardial Infarction. Anestezjologia Ratownictwo. 2015; 9: 259–277.