Vol 25, No 6 (2018)
POSITION PAPER
Published online: 2018-12-31

open access

Page views 1867
Article views/downloads 2060
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Recommendation for the management of dyslipidemia in Poland — Third Declaration of Sopot. Interdisciplinary Expert Position Statement endorsed by the Polish Cardiac Society Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy

Filip M. Szymański, Marcin Barylski, Barbara Cybulska, Beata Wożakowska-Kapłon, Zbigniew Krasiński, Artur Mamcarz, Krystyna Widecka, Anna E. Płatek, Dariusz Dudek, Agnieszka Mickiewicz, Adam Kobayashi, Grzegorz Dzida, Stefan Grajek, Marcin Wełnicki, Tomasz Zubilewicz, Marcin Ufnal, Dagmara Hering, Katarzyna Mizia-Stec, Jarosław Kasprzak, Marek Koziński, Jacek Imiela, Krzysztof Narkiewicz, Iwona Gorczyca, Marek Postuła, Miłosz J. Jaguszewski, Krzysztof J. Filipiak
Pubmed: 30600830
Cardiol J 2018;25(6):655-665.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file