Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-09
Page views 596
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima)

Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski
Folia Cardiol 1999;6(3):314-317.

Abstract


Opisano przypadek 17-letniej pacjentki z napadowymi częstoskurczami o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Badanie elektrofizjologiczne ujawniło obecność powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego przewodzącego tylko w kierunku dokomorowym. W czasie nawrotnego częstoskurczu antydromowego wykonano skuteczną ablację RF ujścia przedsionkowego drogi dodatkowej, wykorzystując rejestrację jej specyficznego potencjału.