Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima)

Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski
Folia Cardiol 1999;6(3):314-317.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Opisano przypadek 17-letniej pacjentki z napadowymi częstoskurczami o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Badanie elektrofizjologiczne ujawniło obecność powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego przewodzącego tylko w kierunku dokomorowym. W czasie nawrotnego częstoskurczu antydromowego wykonano skuteczną ablację RF ujścia przedsionkowego drogi dodatkowej, wykorzystując rejestrację jej specyficznego potencjału.

Abstract


Opisano przypadek 17-letniej pacjentki z napadowymi częstoskurczami o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Badanie elektrofizjologiczne ujawniło obecność powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego przewodzącego tylko w kierunku dokomorowym. W czasie nawrotnego częstoskurczu antydromowego wykonano skuteczną ablację RF ujścia przedsionkowego drogi dodatkowej, wykorzystując rejestrację jej specyficznego potencjału.
Get Citation

Keywords

ablacja RF; szlak przedsionkowo-pęczkowy; trakt Mahaima

About this article
Title

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima)

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

314-317

Published online

2000-03-09

Page views

558

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):314-317.

Keywords

ablacja RF
szlak przedsionkowo-pęczkowy
trakt Mahaima

Authors

Jacek Majewski
Jacek Szczepkowski
Jacek Lelakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl