open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10
Get Citation

Anomalia tętnic wieńcowych pod postacią przetok wieńcowo-płucnych - częstość występowania, patofizjologia i znaczenie kliniczne

Marianna Janion, Kamilla Wesołowska, Katarzyna Ciuraszkiewicz, Krzysztof Pigólak i Wojciech Gutkowski
DOI: 10.5603/cj.22072
·
Folia Cardiol 2004;11(5):383-387.

open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10

Abstract

Przetoki wieńcowe są rzadką anomalią mogącą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Objawy kliniczne zależą od stopnia zaburzeń hemodynamicznych. Nagły zgon bywa często jedynym i ostatecznym objawem anomalii. Różnorodność objawów klinicznych, niejednoznacznie ustalone postępowanie w przypadku stwierdzenia przetok są powodem prezentacji przypadku 49-letniej kobiety z przetoką wieńcowo-płucną pomiędzy tętnicą przednią zstępującą a pniem płucnym oraz między prawą tętnicą wieńcową a pniem płucnym. Chorą przyjęto do szpitala z powodu niestabilnego przebiegu choroby wieńcowej. Diagnozę przetok postawiono na podstawie koronarografii, a ich znaczenie hemodynamiczne wykazano w badaniu scyntygraficznym. Pacjentkę wstępnie zakwalifikowano do przezskórnego zabiegu zamknięcia przetok wieńcowych, na które nie wyraziła zgody. Intensywna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii oraz zmiana stylu życia spowodowały stabilizację kliniczną. (Folia Cardiol. 2004; 11: 383–387)

Abstract

Przetoki wieńcowe są rzadką anomalią mogącą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Objawy kliniczne zależą od stopnia zaburzeń hemodynamicznych. Nagły zgon bywa często jedynym i ostatecznym objawem anomalii. Różnorodność objawów klinicznych, niejednoznacznie ustalone postępowanie w przypadku stwierdzenia przetok są powodem prezentacji przypadku 49-letniej kobiety z przetoką wieńcowo-płucną pomiędzy tętnicą przednią zstępującą a pniem płucnym oraz między prawą tętnicą wieńcową a pniem płucnym. Chorą przyjęto do szpitala z powodu niestabilnego przebiegu choroby wieńcowej. Diagnozę przetok postawiono na podstawie koronarografii, a ich znaczenie hemodynamiczne wykazano w badaniu scyntygraficznym. Pacjentkę wstępnie zakwalifikowano do przezskórnego zabiegu zamknięcia przetok wieńcowych, na które nie wyraziła zgody. Intensywna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii oraz zmiana stylu życia spowodowały stabilizację kliniczną. (Folia Cardiol. 2004; 11: 383–387)
Get Citation

Keywords

anomalie tętnic wieńcowych; przetoka wieńcowo-płucna; pień płucny; badanie koronarograficzne

About this article
Title

Anomalia tętnic wieńcowych pod postacią przetok wieńcowo-płucnych - częstość występowania, patofizjologia i znaczenie kliniczne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica

Pages

383-387

Published online

2004-05-10

Page views

2018

Article views/downloads

1894

DOI

10.5603/cj.22072

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(5):383-387.

Keywords

anomalie tętnic wieńcowych
przetoka wieńcowo-płucna
pień płucny
badanie koronarograficzne

Authors

Marianna Janion
Kamilla Wesołowska
Katarzyna Ciuraszkiewicz
Krzysztof Pigólak i Wojciech Gutkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl