Tom 8, Nr 6 (2023)
Ogłoszenie
Opublikowany online: 2023-12-27

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 104
Wyświetlenia/pobrania artykułu 135
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Komunikaty

Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego
NOWOTWORY

2023, tom 8, nr 6, 505

© Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ISSN: 2543–5248, e-ISSN: 2543–8077

www.nowotwory.edu.pl

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

1618 maja 2024 r.
Kraków

Więcej informacji na stronie: https://ptcho.pl

VI Kongres Onkologii Polskiej 2024

1719 października 2024 r.
Warszawa

Motywem przewodnim kongresu będzie interdyscyplinarna opieka onkologiczna. W programie zaplanowano ponad 50 sesji edukacyjnych, w tym blisko 150 wykładów, a udział potwierdziło ponad 150 wykładowców – ekspertów w zakresie przedstawianych zagadnień. Wśród gości zagranicznych będzie Prezydent ESMO (European Society for Medical Oncology).

Więcej informacji na stronie: https://www.pto.med.pl