Tom 8, Nr 4 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-09-05

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 147
Wyświetlenia/pobrania artykułu 149
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Z kalendarium Zarządu PTO
czerwiec–lipiec 2023 r.

Komunikaty PTO

21 czerwca 2023 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2022 r. oraz zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Z nowym Statutem można się zapoznać na stronie
www.pto.med.pl.

Na stronie www.pto.med.pl pojawił się nowy dział z opisem sekcji naukowych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Zapraszamy do zapoznania się z opisem działalności sekcji.

Prof. dr hab. Jacek Jassem, członek honorowy PTO, prezes PTO w latach 2010–2014 został czynnym członkiem Wydziału V Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności.

PTO platformą współpracy wielu środowisk w onkologii

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat osiągnięć Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w latach 2022–2023. Prezentację przygotowała dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, członek Zarządu Głównego PTO.

www.pto.med.pl

PTO zajmie się problemami młodych pacjentów onkologicznych

Sekcja Młodych Pacjentów Onkologicznych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) skupi swoją działalność na chorych onkologicznych i onkohematologicznych przed 40. rokiem życia leczonych przeciwnowotworowo.

www.pto.med.pl

PTO opracuje standardy nadzoru po leczeniu onkologicznym

Obecne leczenie onkologiczne jest wielodyscyplinarne, co bezpośrednio wpływa na poprawę wyników odległych. Jednak bardziej agresywna i często wieloetapowa terapia wiąże się także ze wzrostem liczby powikłań odległych z powodu jej zastosowania. Ważne jest, aby racjonalnie dobierać częstotliwość i zakres badań oferowanych pacjentom w okresie kontroli w ośrodku onkologicznym. Dlatego kolejna sekcja naukowa PTO zajmie się opracowaniem standardów nadzoru po leczeniu onkologicznym.

www.pto.med.pl

Polska dołącza do krajów walczących z rakiem szyjki macicy

1 czerwca w całej Polsce ruszyły powszechne i bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). – Cieszę, że nareszcie dołączyliśmy do krajów, które takie szczepienia prowadzą już od wielu lat i mogą pochwalić się efektami populacyjnymi w postaci zmniejszenia zachorowalności na raka szyjki macicy. Szczepienie dzieci i młodzieży przeciwko HPV jest jednym z najważniejszych zadań zapisanych w Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030 – komentuje prof. dr hab. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

www.pto.med.pl

Wywiady i artykuły prasowe

NSO. Prof. Rutkowski: udało się zrealizować trzy czwarte prac nad wytycznymi dla różnych nowotworów

– Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne dla różnych nowotworów zostały zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej, a ich przygotowanie trwa już od pewnego czasu. Trzy czwarte tej pracy udało się już zrealizować – mówi prof. Piotr Rutkowski. – Zgodnie z obecnymi zasadami prawnymi mogłoby to dotyczyć jedynie części zawartej w koszyku świadczeń gwarantowanych. To oczywiście znacznie ogranicza możliwości terapeutyczne, bo wytyczne przygotowane przez ekspertów obejmują całość opcji. Również po to, aby lekarz wiedział, co jeszcze jest poza koszykiem – wyjaśniał prof. Rutkowski. – Jeśli natomiast chodzi o naszą współpracę z National Comprehensive Cancer Network (NCCN), dotyczy ona niezależnych, wysokiej jakości wytycznych, systematycznie aktualizowanych przez liczne grono lekarzy i analityków. Uznaliśmy, że – szczególnie w trudniejszych nowotworach – nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i przygotowaliśmy ich adaptacje. Wcześniej Narodowy Instytut Onkologii podpisał z NCCN umowę w tej sprawie. Obecnie pracujemy nad tym, aby podpisać sublicencję dla Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą możliwości ich wykorzystania – dodał prof. Rutkowski.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Prof. Cybulska-Stopa: innowacyjne leki nie pomogą, gdy pacjent nie ma szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej

– Na to, jakie korzyści odnoszą pacjenci z innowacyjnych technologii, wpływa sama organizacja systemu ochrony zdrowia. Nowoczesne leki nie pomogą, jeśli pacjent szybko nie wejdzie na ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną – przekonuje prof. Bożena Cybulska-Stopa z Kliniki Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego. – W onkologii podstawą jest diagnostyka. Bez dobrej diagnostyki podstawowej, kiedy rozpoznajemy chorobę, i potem już tej pogłębionej, kiedy robimy badania molekularne, nie jesteśmy w stanie leczyć chorych – mówiła prof. Cybulska-Stopa w trakcie konferencji poświęconej aktualizacji danych gromadzonych na platformie Access GAP.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Prof. Długosz-Danecka: nowoczesne terapie w pierwszej linii to cel na najbliższą przyszłość

– Obserwujemy ogromny postęp w leczeniu hematoonkologicznym. Niezwykle ważne jest, żeby nowoczesne leki szybko wchodziły do refundacji, ale nie bez znaczenia jest to, w której linii terapii są dostępne – mówi prof. dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, specjalistka w dziedzinie hematologii z NIO-PIB w Krakowie. – Obecnie nie odbiegamy znacząco od standardów światowych czy europejskich. Ostatnie lata przyniosły wiele ważnych refundacji. Niemniej jest jeszcze kilka leków, o które warto się starać. Oczywiście, zawsze będziemy mieli jakiś nowy cel do osiągnięcia, bo postęp medycyny jest ogromny, wchodzą nowe cząsteczki i zmieniają się wskazania.

Źródło: www.termedia.pl

Prof. Wyrwicz o trudnych sytuacjach klinicznych u chorych na raka odbytnicy

– Zalecenia National Comprehensive Cancer Network (NCCN) dla terapii raka odbytnicy kładą nacisk na leczenie oszczędzające – mówi prof. Lucjan Wyrwicz, onkolog z NIO-PIB w Warszawie. Ekspert omawia trudne przypadki tego nowotworu oraz możliwości i przeciwwskazania do leczenia przedoperacyjnego. Innym przykładem jest miejscowo zaawansowany rak odbytnicy. Ekspert prezentuje przypadek, kiedy nowotwór był umiejscowiony w dystalnej części, z wąskim marginesem. – W takim przypadku cieszymy się, że mamy dostęp do chirurgii małoinwazynej czy robotowej – zaznacza prof. Wyrwicz. Wskazuje też na zasadność leczenia przedoperacyjnego, co też potwierdzają badania naukowe. Takie postępowanie zwiększa szanse na oszczędzenie odbytnicy. Onkolog przedstawia różne opcje leczenia przedoperacyjnego i ich skuteczność.

Źródło: www.termedia.pl

Krajowa Rada ds. Onkologii kończy swoją działalność. Co udało się jej osiągnąć?

Minister zdrowia opublikował zarządzenie, które kończy działalność Krajowej Rady ds. Onkologii. – Z ogromną wdzięcznością i szacunkiem pragnę podziękować wszystkim członkom Rady oraz goszczącym ekspertom za wytężoną pracę i zaangażowanie w prace na rzecz poprawy dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Państwa wiedza naukowa, umiejętności kliniczne i zdolności organizacyjne były bezcenne w pracy nad poprawą diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Przy wsparciu Rady, dzięki środkom zagwarantowanym w przyjętej w 2020 roku Narodowej Strategii Onkologicznej, w ostatnich latach na wsparcie onkologii przeznaczono blisko miliard złotych – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Czy onkologia jest nudna? Tak – pod warunkiem, że dobrze funkcjonuje i jest właściwie zorganizowana

Prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologii, mówi o powstaniu założeń Krajowej Sieci Onkologicznej, koncepcji jej funkcjonowania, problemach organizacyjnych, kwestiach, jakich obawiają się świadczeniodawcy, i o tym, że onkologia może być… nudna. – Po wprowadzeniu sieci uzyskamy możliwość oceny realnej pozycji i skuteczności działań poszczególnych jednostek. To zasadnicza zmiana, jaką wprowadza ustawa o KSO. Do czasu pilotażu, a właściwie do czasu wejścia w życie ustawy o KSO, każdy z dyrektorów sam deklarował pozycję swojego ośrodka w świecie onkologicznym. Po wprowadzeniu sieci i regulacji z nią związanych będziemy mieli możliwość obiektywnej weryfikacji. (…) Niestety, mało jest ludzi, którzy chcą się zajmować konstruktywnymi zmianami systemowymi. Tych, którzy podjęli się żmudnej, trudnej pracy na rzecz poprawy onkologii, często dotyka hejt, który demotywuje i zniechęca do działania. Onkologia jest trudną dziedziną i na pewno trudno znaleźć takich, którzy chcą z pasją się jej poświęcić, a w szczególności zająć się tego typu zmianami organizacyjnymi […].

Źródło: www.termedia.pl

Stanisław Góźdź ze specjalną Viktorią

Podczas jubileuszowej XV edycji Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyska Victoria prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został uhonorowany Świętokrzyską Super-Victorią w kategorii Osobowość. Profesor Stanisław Góźdź, dziękując Kapitule nagrody powiedział, że swoją pracą przede
wszystkim służy pacjentom onkologicznym, którzy uczą go pokory, odwagi, konsekwencji, dają siłę do walki o marzenia. Podziękował również całemu zespołowi ŚCO, z którym tworzy i wciąż rozwija szpital, aby zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki i możliwości leczenia.

Źródło: www.swietokrzyskie.cozatydzien.pl

Komisja Zdrowia o strategii onkologicznej. Sprawozdanie dotyczy głównie wydatkowania pieniędzy, a nie efektów

Mieliśmy 65 zadań. Około trzy czwarte z nich jest zrealizowanych w terminie, co jest bardzo dobrym wynikiem popandemicznym – powiedział prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, poświęconego sprawozdaniu z realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej za 2022 rok. – Ważne jest to, że udało się przyjąć ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. W komunikacji z docelowymi grupami pacjentów zaczęły być wykorzystywane nowe środki komunikacji. Za pośrednictwem aplikacji moje IKP zostały wysłane pierwsze powiadomienia dotyczące mammografii i możliwości profilaktyki w kierunku raka gruczołu krokowego – wymienił prezes PTO. Podkreślił, że podejmowane są działania, których wcześniej nie inicjowano. – Kampania promocyjno-informacyjna, kierowana do studentów, rzeczywiście jest coraz bardziej skuteczna, a do szkoleń przed- i podyplomowych weszło dużo elementów dotyczących profilaktyki onkologicznej, czego wcześniej po prostu nie było – wskazał.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Czy po leczeniu onkologicznym można mieć dzieci? Ekspert wyjaśnia

Upośledzenie płodności spowodowane leczeniem onkologicznym jest jednym z poważniejszych powikłań, które rzutuje na całe życie młodych chorych onkologicznie. Duża część nowotworów u dzieci oraz osób w wieku rozrodczym jest skutecznie leczona, więc zabezpieczenie płodności powinno być standardem opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. Niedawno powstały zalecenia napisane przez ekspertów i skierowane do lekarzy onkologów, których zadaniem jest edukacja środowiska lekarskiego w temacie zabezpieczania płodności przed leczeniem oraz ciąży po zakończeniu terapii onkologicznej. To ogromny krok na przód oraz dobry początek na drodze w staraniach o refundację procedur zabezpieczenia płodności – mówi dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej w PTO.

Źródło: www.twojezdrowie.rmf24.pl

Czerniak. Prof. Rutkowski: mamy problem z wczesną diagnostyką. Na wizytę u specjalisty czeka się za długo

– W przypadku czerniaka mamy kłopot z dostępem do specjalistów, którzy mogliby obejrzeć pacjenta pierwszorazowo. Pakiet onkologiczny bardzo usprawnił ścieżkę chorego, który rozpoznanie już ma. Problemem pozostaje natomiast pierwszy krok, obejmujący zgłoszenie się pacjenta, wycięcie zmiany i diagnostykę – mówi dr n. med. Marcin Ziętek. – W Polsce rozpoznaje się ok. 4 tys. nowych przypadków czerniaka rocznie, ale krzywa zachorowań idzie pionowo w górę – mówił prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie podczas webinaru PTO na temat czerniaka. – Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych za 17 lat będzie to drugi nowotwór pod względem częstości występowania, a u mężczyzn – pierwszy. Jeśli chodzi o nasz kraj, prognozujemy – patrząc na przyrost zachorowań – że znajdzie się on w pierwszej piątce – dodał.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Powołano ekspertów do Krajowej Rady Onkologicznej. Będą doradzać ministrowi i prezesowi NFZ

Minister zdrowia, Adam Niedzielski, powołał ekspertów Krajowej Rady Onkologicznej. Będzie ona pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Dyr. Adam Maciejczyk: jakość to nie tylko liczba wykonanych zabiegów

– Pamiętajmy, że jakość to nie tylko liczba wykonywanych zabiegów, ale też kompletność diagnostyki i właściwa kolejność realizowania procedur terapeutycznych. Przede wszystkim jednak konsylia wielodyscyplinarne, które pomagają w zabezpieczeniu pacjenta, głównie w zapewnieniu mu dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) we Wrocławiu. – Wzrost liczby pacjentów onkologicznych obserwujemy stale. Na pewno największa fala, wynikająca przede wszystkim z wstrzymania szeregu badań w trakcie pandemii, jest już za nami. Nie zmienia to faktu, że znaczna część pacjentów jest obecnie w trakcie diagnostyki, w związku z tym wciąż mamy ich bardzo wielu. Co istotne, w trakcie pandemii pacjenci nauczyli się, że onkologa mogą najczęściej znaleźć w centrach onkologii, w związku z tym nasz ośrodek przeżywa dodatkowe zainteresowanie. Pacjenci szukają kontaktu ze specjalistami w takim centrum, w którym ja pracuję.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl

Konferencje i wydarzenia z udziałem członków Zarządu Głównego PTO

  • 16 czerwca 2023 r. w Bydgoszczy zorganizowano konferencję z cyklu Akademia Czerniaka.
  • W dniach 16–17 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja Łódzkie dni onkologiczne zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  • 21 czerwca 2023 r. Polskie Towarzystwo Onkologiczne zorganizowało konferencję pt. Onkologia precyzyjna w praktyce klinicznej.
  • 27 czerwca 2023 r. miała miejsce kolejna debata pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z cyklu Onkologia Wspólna Sprawa, pt. Jak leczymy czerniaka w 2023 roku? Rola kompleksowej opieki onkologicznej.
  • 28 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pt. Wielodyscyplinarne leczenie wczesnego trójujemnego raka piersi.
  • 29 czerwca 2023 r. zorganizowano spotkanie Advances in diagnostics and therapy of melanoma and other skin cancers.