Vol 16, No 2 (2012)

Date published: 2012-07-12

Flipbook

This issue in flipbook format in actual language does not exist but there is one in: Polish

Table of Contents

open access

Artykuły redakcyjne

Rola zjawiska programowania płodowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych

Ewa Gacka, Andrzej Więcek

Editorial

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):63-74.
Prace oryginalne

Wpływ obecności cukrzycy na leczenie hipotensyjne w populacji chorych dializowanych

Edyta Zbroch, Dominika Maciorkowska, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec

Original paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):85-92.
Opis przypadku

Pacjent z podejrzeniem zespołu pozornego nadmiaru mineralokortykosteroidów — trudności diagnostyczne

Katarzyna Kosicka, Maciej Cymerys, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Franciszek Główka

Case report

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):101-104.
REVIEV

Ramipril z amlodipiną — nowy lek złożony w terapii hipotensyjnej

Krzysztof J. Filipiak, Stefan Grajek, Artur Mamcarz, Krzysztof Narkiewicz, Hanna Szwed, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka

Review paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):105-119.

Siarkowodór — czy jest ważnym, oprócz tlenku azotu i tlenku węgla, transmiterem gazowym u człowieka

Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot, Rafał Ficek

Review paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):120-124.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl