Vol 16, No 1 (2012)

Flipbook

This issue in flipbook format in actual language does not exist but there is one in: Polish

Table of Contents

open access

Artykuły redakcyjne

Denerwacja tętnic nerkowych — nowa inwazyjna metoda leczenia nadciśnienia tętniczego opornego

Katarzyna Kostka-Jeziorny, Jacek Kądziela, Stefan Grajek, Andrzej Tykarski

Editorial

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):1-8.
Prace oryginalne

Zależność między czasem trwania cukrzycy typu 2 a nasileniem wybranych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze

Małgorzata Poręba, Paweł Gać, Rafał Poręba, Małgorzata Sobieszczańska, Mateusz Tabin, Witold Pilecki

Original paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):9-18.

Ocena skuteczności zestawów edukacyjnych w podejmowaniu zmiany zachowań ryzykownych wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Jolanta Życińska, Ewa Marszewska, Joanna Syska-Sumińska

Original paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):26-34.

Jak oceniać otyłość brzuszną u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym?

Joanna Dziwura-Ogonowska, Rafał Heryć, Karolina Mierska, Anna Modrzejewska, Tomasz Miazgowski, Krystyna Widecka

Original paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):28-33.

Ocena profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia (ABPM) u pacjentów z cukrzycą typu 2

Małgorzata Zagroda, Dorota Tomczyk, Damian Kołacin, Paweł Tomczyk, Andrzej Prystupa, Anna Toruń-Jurkowska, Jerzy Mosiewicz, Grzegorz Dzida

Original paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):39-44.
REVIEV

Beta-adrenolityk z antagonistą kanału wapniowego jako nowy lek złożony w terapii hipotensyjnej — stanowisko ekspertów

Danuta Czarnecka, Krzysztof J. Filipiak, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej Tykarski, Krystyna Widecka

Review paper

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):40-55.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl