Vol 5, No 3 (2001)

Date published: 2001-07-24

Table of Contents

open access

Artykuły redakcyjne

Silent Ischemia and Hypertension

Elżbieta Florczak, Andrzej Januszewicz

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(3):159-170.
Prace oryginalne

The Utility of 3D TOF Magnetic Resonance Angiography of Renal Arteries for Diagnosing Renal Artery Stenosis in the Hypertensive Patiens

Krzysztof R. Mlosek, Andrzej Januszewicz, Kazimierz Szopiński, Magdalena Januszewicz, Bartosz Symonides, Grzegorz Małek, Wiesław Jakubowski

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(3):171-180.

24-hour Blood Pressure Monitoring and Heart Rate Assessment in Children with Systemic and Localized Scleroderma

Jacek A. Woźniak, Rafał Dąbrowski, Wanda Szymańska-Jagiełło, Małgorzata Kwiatkowska, Ilona Kowalik

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(3):189-196.

Improvement of Hypertension Control and Knowledge about the Disease in Patients Involved in Educational Programs of Polish Society of Hypertension

Radosław Szczęch, Leszek Bieniaszewski, Anna Kosmol, Krzysztof Narkiewicz, Piotr Sawicki, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(3):197-206.
REVIEV

The Role of Doxazosin in the Therapy of Hypertension

Krzysztof Narkiewicz, Zbigniew Gaciong

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(3):207-210.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe i ich wpływ na czynniki ryzyka miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia tętniczego

Monika Stołyhwo-Szpajer, Katarzyna Piękosz, Jerzy Bellwon, Andrzej Stołyhwo, Andrzej Rynkiewicz

Nadciśnienie tętnicze 2001;5(3):211-222.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl