open access

Vol 21, No 3 (2017)
Original paper
Get Citation

Profil chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Andrzej Kleinrok, Grażyna Prokop-Lewicka, Agata Czarnopyś-Sitarz, Tomasz Domański
DOI: 10.5603/AH.2017.0015
·
Arterial Hypertension 2017;21(3):127-131.

open access

Vol 21, No 3 (2017)
ORIGINAL PAPERS

Abstract

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze oporne (RHT, resistant hypertension) rozpoznaje się, gdy ciśnienie krwi (BP, blood pressure) jest większe lub rowne 140/90 mmHg, mimo zmiany stylu życia i stosowania co najmniej 3 lekow przeciwnadciśnieniowych, w tym diuretykow, w optymalnych dawkach. Często pacjenci utrudniają osiągnięcie prawidłowej kontroli BP przez samowolne zmniejszanie dawki lub odstawianie gorzej tolerowanych lekow, nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia lub przyjmowanie lekow zwiększających BP. Przyczyną nieskuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego (HT, hypertension) może być rownież nierozpoznane wtorne HT. Badanie przeprowadzono w celu oceny częstości występowania rzekomoopornego nadciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym rozpoznaniem RHT.

Materiały i metody. Badanie przeprowadzono w latach 2012–2014 wśrod chorych hospitalizowanych na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewodzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu. Zbadano 99 chorych (59 mężczyzn) z rozpoznanym RHT w wieku 54,5–67,0 lat (średnia wieku 60,0 } 9,8 r.). Analizy statystyczne przeprowadzono, korzystając z oprogramowania Statistica; wykonano test Chi2 i test U Manna- Whitneya.

Wyniki. Ostatecznie badana grupa składała się z 93 chorych (55 mężczyzn). W trakcie hospitalizacji u chorych wykonano badania pod kątem przyczyn wtornego HT. Oceniono skuteczność leczenia, przeprowadzono edukację chorych odnośnie do zdrowego stylu życia, a w niektorych przypadkach zmodyfikowano leczenie farmakologiczne. Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych oraz zweryfikowaniu stosowanego leczenia w grupie 93 chorych z pierwotnym rozpoznaniem RHT zidentyfikowano 30 chorych z rzeczywistym RHT i 63 chorych z rzekomoopornym HT. Chorym z rzeczywistym RHT (16 mężczyzn) zaproponowano denerwację tętnic nerkowych.

Wnioski. Dużą grupę chorych z rozpoznaniem RHT stanowią pacjenci z rzekomoopornym HT. Częstą przyczyną RHT jest obecność niewykrytego wtornego HT.  

Abstract

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze oporne (RHT, resistant hypertension) rozpoznaje się, gdy ciśnienie krwi (BP, blood pressure) jest większe lub rowne 140/90 mmHg, mimo zmiany stylu życia i stosowania co najmniej 3 lekow przeciwnadciśnieniowych, w tym diuretykow, w optymalnych dawkach. Często pacjenci utrudniają osiągnięcie prawidłowej kontroli BP przez samowolne zmniejszanie dawki lub odstawianie gorzej tolerowanych lekow, nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia lub przyjmowanie lekow zwiększających BP. Przyczyną nieskuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego (HT, hypertension) może być rownież nierozpoznane wtorne HT. Badanie przeprowadzono w celu oceny częstości występowania rzekomoopornego nadciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym rozpoznaniem RHT.

Materiały i metody. Badanie przeprowadzono w latach 2012–2014 wśrod chorych hospitalizowanych na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewodzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu. Zbadano 99 chorych (59 mężczyzn) z rozpoznanym RHT w wieku 54,5–67,0 lat (średnia wieku 60,0 } 9,8 r.). Analizy statystyczne przeprowadzono, korzystając z oprogramowania Statistica; wykonano test Chi2 i test U Manna- Whitneya.

Wyniki. Ostatecznie badana grupa składała się z 93 chorych (55 mężczyzn). W trakcie hospitalizacji u chorych wykonano badania pod kątem przyczyn wtornego HT. Oceniono skuteczność leczenia, przeprowadzono edukację chorych odnośnie do zdrowego stylu życia, a w niektorych przypadkach zmodyfikowano leczenie farmakologiczne. Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych oraz zweryfikowaniu stosowanego leczenia w grupie 93 chorych z pierwotnym rozpoznaniem RHT zidentyfikowano 30 chorych z rzeczywistym RHT i 63 chorych z rzekomoopornym HT. Chorym z rzeczywistym RHT (16 mężczyzn) zaproponowano denerwację tętnic nerkowych.

Wnioski. Dużą grupę chorych z rozpoznaniem RHT stanowią pacjenci z rzekomoopornym HT. Częstą przyczyną RHT jest obecność niewykrytego wtornego HT.  

Get Citation

Keywords

rzeczywiste nadciśnienie tętnicze oporne, rzekomooporne nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Profil chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 21, No 3 (2017)

Article type

Original paper

Pages

127-131

Page views

1315

Article views/downloads

726

DOI

10.5603/AH.2017.0015

Bibliographic record

Arterial Hypertension 2017;21(3):127-131.

Keywords

rzeczywiste nadciśnienie tętnicze oporne
rzekomooporne nadciśnienie tętnicze

Authors

Andrzej Kleinrok
Grażyna Prokop-Lewicka
Agata Czarnopyś-Sitarz
Tomasz Domański

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl