Vol 20, No 2 (2016)
Commentary
Published online: 2016-06-30

open access

Page views 655
Article views/downloads 2731
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Badanie SPRINT — czy wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego PTNT 2015 wymagają weryfikacji w zakresie docelowych wartości ciśnienia tętniczego?

Andrzej Tykarski
Arterial Hypertension 2016;20(2):85-88.

Abstract

11 września 2015 roku zostaliśmy zaskoczeni oficjalnym komunikatem amerykańskiej agencji rządowej National Institute of Health (NIH) [1], informującym, że sponsorowane przez tę instytucję badanie The Systolic blood PRessure INtervention Trial o akronimie SPRINT, mające ocenić ewentualne korzyści w zakresie redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego intensywnej terapii hipotensyjnej do wartości docelowej skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP, systolic blood pressure) poniżej 120 mm Hg w porównaniu z terapią hipotensyjną do typowej wartości docelowej poniżej 140 mm Hg, zostało przedwcześnie przerwane po średnim okresie obserwacji ponad 3 lat, wobec planowanych 5 lat trwania badania, ze względu na zaobserwowane istotne korzyści w grupie intensywnie leczonej.