open access

Vol 16, No 2 (2012)
Original paper
Published online: 2012-07-12
Get Citation

Wpływ pory dawkowania ramiprilu w terapii hipotensyjnej a ryzyko postępu zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta

Beata Krasińska, Andrzej Tykarski
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):75-84.

open access

Vol 16, No 2 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-07-12

Abstract

Wstęp Choroby oczu, takie jak jaskra pierwotna otwartego kąta (PAOG), często współistnieją z nadciśnieniem tętniczym (AH). Celem pracy było określenie wpływu pory podawania ramiprilu na przepływ krwi w obrębie tętnic gałki ocznej i oczodołu oraz postęp zmian degeneracyjnych w obrębie nerwu wzrokowego w grupie chorych z AH i POAG w prospektywnej 6-miesięcznej obserwacji.

Materiał i metody Badania przeprowadzono w grupie 48 pacjentów z POAG i towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym leczonym za pomocą monoterapii ramiprilem, który wyjściowo w całej badanej grupie przyjmowany był tylko rano. Po pierwszej wizycie i wykonaniu badania ABPM dokonano podziału pacjentów na dwie grupy: 23 pacjentów z prawidłowym spadkiem ciśnienia w nocy (grupa A) oraz 25 chorych z zaburzonym dobowym profilem ciśnienia typu non-dipper (grupa B). To spowodowało zmianę pory dawkowania ramiprilu w grupie B na wieczorną. Wszystkie badania przeprowadzono w trakcie dwóch pobytów pacjentów w szpitalu w odstępie 6 miesięcy. Obejmowały one badanie podmiotowe i przedmiotowe, w tym trzykrotny pomiar ciśnienia tętniczego, ABPM oraz standardowe badanie okulistyczne oraz ultrasonografię doplerowską naczyń pozagałkowych.

Wyniki U chorych, którzy pobierali ramipril wieczorem, wykazano istotnie statystycznie niższe wartości ciśnienia perfuzji nocnej, większy ubytek w polu widzenia oraz istotnie niższe wartości parametrów przepływu we wszystkich badanych naczyniach pozagałkowych.


Wnioski Stosowanie leków hipotensyjnych wieczorem istotnie zmniejsza przepływ krwi w naczyniach gałki ocznej. Prowadzi to do nasilenia zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego oraz skutkuje większym ubytkiem w polu widzenia.

Abstract

Wstęp Choroby oczu, takie jak jaskra pierwotna otwartego kąta (PAOG), często współistnieją z nadciśnieniem tętniczym (AH). Celem pracy było określenie wpływu pory podawania ramiprilu na przepływ krwi w obrębie tętnic gałki ocznej i oczodołu oraz postęp zmian degeneracyjnych w obrębie nerwu wzrokowego w grupie chorych z AH i POAG w prospektywnej 6-miesięcznej obserwacji.

Materiał i metody Badania przeprowadzono w grupie 48 pacjentów z POAG i towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym leczonym za pomocą monoterapii ramiprilem, który wyjściowo w całej badanej grupie przyjmowany był tylko rano. Po pierwszej wizycie i wykonaniu badania ABPM dokonano podziału pacjentów na dwie grupy: 23 pacjentów z prawidłowym spadkiem ciśnienia w nocy (grupa A) oraz 25 chorych z zaburzonym dobowym profilem ciśnienia typu non-dipper (grupa B). To spowodowało zmianę pory dawkowania ramiprilu w grupie B na wieczorną. Wszystkie badania przeprowadzono w trakcie dwóch pobytów pacjentów w szpitalu w odstępie 6 miesięcy. Obejmowały one badanie podmiotowe i przedmiotowe, w tym trzykrotny pomiar ciśnienia tętniczego, ABPM oraz standardowe badanie okulistyczne oraz ultrasonografię doplerowską naczyń pozagałkowych.

Wyniki U chorych, którzy pobierali ramipril wieczorem, wykazano istotnie statystycznie niższe wartości ciśnienia perfuzji nocnej, większy ubytek w polu widzenia oraz istotnie niższe wartości parametrów przepływu we wszystkich badanych naczyniach pozagałkowych.


Wnioski Stosowanie leków hipotensyjnych wieczorem istotnie zmniejsza przepływ krwi w naczyniach gałki ocznej. Prowadzi to do nasilenia zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego oraz skutkuje większym ubytkiem w polu widzenia.

Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; jaskra; chronoterapia; ramipril; dippers; non-dippers; utrata pola widzenia

About this article
Title

Wpływ pory dawkowania ramiprilu w terapii hipotensyjnej a ryzyko postępu zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 2 (2012)

Article type

Original paper

Pages

75-84

Published online

2012-07-12

Page views

855

Article views/downloads

1178

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(2):75-84.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
jaskra
chronoterapia
ramipril
dippers
non-dippers
utrata pola widzenia

Authors

Beata Krasińska
Andrzej Tykarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl