open access

Vol 16, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego przy użyciu połączenia peryndoprylu z indapamidem — dlaczego preferowane?

Piotr Jankowski
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):56-61.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
REVIEV
Published online: 2012-05-21

Abstract

Ogłoszone w 2011 roku wyniki badania NATPOL 2011 wskazują, że chociaż kontrola nadciśnienia poprawiła się w ciągu ostatnich lat to wciąż większość osób z nadciśnieniem tętniczym w Polsce ma za duże ciśnienie. W dużej mierze przyczyną słabej kontroli nadciśnienia tętniczego w Polsce jest nierozpoznanie choroby lub nieleczenie rozpoznanego nadciśnienia tętniczego. Inną przyczyną jest niska wytrwałość pacjentów w regularnym stosowaniu leków przeciwnadciśnieniowych (która w dużym stopniu zależy od stopnia skomplikowania schematu leczenia, w tym od liczby tabletek zażywanych dziennie), brak leczenia skojarzonego oraz brak diuretyku w schemacie leczenia. W publikacji omówiono korzyści wynikające ze stosowania preparatu złożonego z peryndoprylu oraz indapamidu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Abstract

Ogłoszone w 2011 roku wyniki badania NATPOL 2011 wskazują, że chociaż kontrola nadciśnienia poprawiła się w ciągu ostatnich lat to wciąż większość osób z nadciśnieniem tętniczym w Polsce ma za duże ciśnienie. W dużej mierze przyczyną słabej kontroli nadciśnienia tętniczego w Polsce jest nierozpoznanie choroby lub nieleczenie rozpoznanego nadciśnienia tętniczego. Inną przyczyną jest niska wytrwałość pacjentów w regularnym stosowaniu leków przeciwnadciśnieniowych (która w dużym stopniu zależy od stopnia skomplikowania schematu leczenia, w tym od liczby tabletek zażywanych dziennie), brak leczenia skojarzonego oraz brak diuretyku w schemacie leczenia. W publikacji omówiono korzyści wynikające ze stosowania preparatu złożonego z peryndoprylu oraz indapamidu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Get Citation

Keywords

ciśnienie tętnicze; nadciśnienie tętnicze; farmakoterapia

About this article
Title

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego przy użyciu połączenia peryndoprylu z indapamidem — dlaczego preferowane?

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

56-61

Published online

2012-05-21

Page views

778

Article views/downloads

2142

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):56-61.

Keywords

ciśnienie tętnicze
nadciśnienie tętnicze
farmakoterapia

Authors

Piotr Jankowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl