dostęp otwarty

Tom 16, Nr 1 (2012)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2012-05-21
Pobierz cytowanie

Zależność między czasem trwania cukrzycy typu 2 a nasileniem wybranych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze

Małgorzata Poręba, Paweł Gać, Rafał Poręba, Małgorzata Sobieszczańska, Mateusz Tabin, Witold Pilecki
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):9-18.

dostęp otwarty

Tom 16, Nr 1 (2012)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2012-05-21

Streszczenie


Wstęp
Celem obecnej pracy było określenie związku między czasem trwania cukrzycy typu 2 a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych: dysfunkcji rozkurczowej lewej komory (LVDD) i przerostu lewej komory (LVH) u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody Badaniami objęto 63 osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącą cukrzycą typu 2. Średnia wieku pacjentów włączonych do badania wynosiła 63,65 ± 12,04 roku. Średni czas trwania cukrzycy wynosił 9,76 ± 8,97 roku. Na podstawie kryterium mediany czasu trwania cukrzycy w badanej grupie wyodrębniono 2 podgrupy: I — osób chorujących na cukrzycę typu 2 krócej niż 7 lat (n = 32), II — osób chorujących na cukrzycę typu 2 dłużej niż 7 lat (n = 31). Wykonano badanie echokardiograficzne, oceniono funkcję rozkurczową lewej komory oraz geometrię lewej komory.
Wyniki W grupie I znamiennie rzadziej rozpoznawano LVH i LVDD niż w grupie II (LVH — I: 40,6%, II: 61,3%, p < 0,05; LVDD — I: 21,9%, II: 32,3%, p < 0,05). W całej badanej grupie występowały istotne statystycznie korelacje liniowe między czasem trwania cukrzycy a wybranymi parametrami echokardiograficznymi: LVMI (r = 0,37, p < 0,05), RWT (r = 0,39, p < 0,05) oraz E/E’ (r = 0,51, p < 0,05). Regresja logistyczna wykazała, że starszy wiek i dłuższy czas trwania cukrzycy stanowią niezależne czynniki ryzyka LVH, a wyższe BMI i dłuższy czas trwania cukrzycy niezależne czynniki ryzyka LVDD.
Wnioski U osób z nadciśnieniem tętniczym dłużej chorujących na cukrzycę typu 2 powikłania sercowo- –naczyniowe zdają się bardziej wyrażone i zdają się występować z większą częstością niż u osób z nadciśnieniem tętniczym krócej chorujących na cukrzycę typu 2. Czas trwania cukrzycy typu 2 stanowi niezależny czynnik ryzyka LVDD oraz LVH.

Streszczenie


Wstęp
Celem obecnej pracy było określenie związku między czasem trwania cukrzycy typu 2 a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych: dysfunkcji rozkurczowej lewej komory (LVDD) i przerostu lewej komory (LVH) u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody Badaniami objęto 63 osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącą cukrzycą typu 2. Średnia wieku pacjentów włączonych do badania wynosiła 63,65 ± 12,04 roku. Średni czas trwania cukrzycy wynosił 9,76 ± 8,97 roku. Na podstawie kryterium mediany czasu trwania cukrzycy w badanej grupie wyodrębniono 2 podgrupy: I — osób chorujących na cukrzycę typu 2 krócej niż 7 lat (n = 32), II — osób chorujących na cukrzycę typu 2 dłużej niż 7 lat (n = 31). Wykonano badanie echokardiograficzne, oceniono funkcję rozkurczową lewej komory oraz geometrię lewej komory.
Wyniki W grupie I znamiennie rzadziej rozpoznawano LVH i LVDD niż w grupie II (LVH — I: 40,6%, II: 61,3%, p < 0,05; LVDD — I: 21,9%, II: 32,3%, p < 0,05). W całej badanej grupie występowały istotne statystycznie korelacje liniowe między czasem trwania cukrzycy a wybranymi parametrami echokardiograficznymi: LVMI (r = 0,37, p < 0,05), RWT (r = 0,39, p < 0,05) oraz E/E’ (r = 0,51, p < 0,05). Regresja logistyczna wykazała, że starszy wiek i dłuższy czas trwania cukrzycy stanowią niezależne czynniki ryzyka LVH, a wyższe BMI i dłuższy czas trwania cukrzycy niezależne czynniki ryzyka LVDD.
Wnioski U osób z nadciśnieniem tętniczym dłużej chorujących na cukrzycę typu 2 powikłania sercowo- –naczyniowe zdają się bardziej wyrażone i zdają się występować z większą częstością niż u osób z nadciśnieniem tętniczym krócej chorujących na cukrzycę typu 2. Czas trwania cukrzycy typu 2 stanowi niezależny czynnik ryzyka LVDD oraz LVH.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 2; czas trwania choroby; nadciśnienie tętnicze; dysfunkcja rozkurczowa lewej komory; przerost lewej komory

Informacje o artykule
Tytuł

Zależność między czasem trwania cukrzycy typu 2 a nasileniem wybranych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 16, Nr 1 (2012)

Strony

9-18

Data publikacji on-line

2012-05-21

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):9-18.

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 2
czas trwania choroby
nadciśnienie tętnicze
dysfunkcja rozkurczowa lewej komory
przerost lewej komory

Autorzy

Małgorzata Poręba
Paweł Gać
Rafał Poręba
Małgorzata Sobieszczańska
Mateusz Tabin
Witold Pilecki

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl