dostęp otwarty

Tom 9, Nr 1 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-02-04
Pobierz cytowanie

Podatność aorty a dobowy profil ciśnienia i nasilenie zmian narządowych u młodych pacjentów z nadciśnieniem białego fartucha

Beata Krasińska, Andrzej Tykarski, Olga Trojnarska
Nadciśnienie tętnicze 2005;9(1):45-54.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 1 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-02-04

Streszczenie

Wstęp Ukazujące się w ostatnich latach publikacje na temat nadciśnienia białego fartucha sugerują, że osoby, u których występują nadmierne różnice między ciśnieniem mierzonym w domu i w gabinecie lekarskim, mogą mieć jednak podwyższone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Podatność tętnic i masa lewej komory są niezależnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z nadciśnieniem tętniczym. Ocena tych parametrów u chorych z nadciśnieniem białego fartucha może się przyczynić do odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko nadciśnienia białego fartucha wiąże się z ryzykiem typowych dla nadciśnienia tętniczego uszkodzeń narządowych i czy w związku z tym należy tych chorych traktować jako osoby z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym i rozważyć u nich terapię hipotensyjną?
Celem pracy była próba odpowiedzi na te pytania poprzez porównanie podatności aorty, profilu dobowego ciśnienia, wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i parametrów hemodynamicznych nerek w trzech grupach osób: z rzeczywistym nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem białego fartucha i bez nadciśnienia.
Materiał i metody Badaniami objęto 80 osób z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym wstępnie na podstawie pomiarów w gabinecie lekarskim oraz 30 osób bez rozpoznania nadciśnienia tętniczego (grupa N), w wieku 19–40 lat.
U wszystkich chorych wykonano 3-krotny pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM), ocenę szybkości fali tętna w aorcie (PWV), badanie echokardiograficzne z pomiarem masy lewej komory oraz ocenę parametrów hemodynamicznych nerek.
Osiemdziesięcioosobową grupę badaną podzielono na pacjentów z utrwalonym rzeczywistym nadciśnieniem tętniczym (grupa H) i chorych z nadciśnieniem białego fartucha (grupa NBF) na podstawie 24-godzinnego ABPM. Ponadto pacjentów podzielono na podgrupy w zależności od PWV: HC+ (PWV < 9,2 m/s) i HC– (PWV > 9,2 m/s).
Wyniki Największą średnią wartość ciśnienia tętna stwierdzono w grupie H (51,6 ± 7,4 mm Hg) i była ona znamiennie wyższa (p < 0,001) niż w grupie N (41,9 ± 5,7 mm Hg) i NBF (42,2 ± 10,2 mm Hg), przy braku takiej różnicy między grupami N i NBF. Średnia PWV była najniższa w grupie N (8,24 ± 1,0 m/s) w porównaniu z grupą H (10,38 ± 2,5 m/s) i grupą NBF (10,48 ± 2,1 m/s) (p < 0,001). Natomiast nie wykazano istotnych różnic między grupą H i NBF.
Wartość LVMI w grupie H wynosiła 114,1 ± 10,4 g/m2, w grupie N 94,0 ± 9,6 g/m2, a w grupie NBF 98,5 ± ± 7,7 g/m2. Masa lewej komory była istotnie statystycznie większa w grupie H w porównaniu z grupami NBF i N. Podobne istotne różnice stwierdzono w wielkości nerkowego przepływu osocza (RPF) pomiędzy grupami N, H i NBF.
W grupie NBF stwierdzono silną dodatnią korelację między ciśnieniem tętna w badaniu tradycyjnym a PWV i masą lewej komory. Nie stwierdzono różnic dotyczących wielkości masy lewej komory i parametrów hemodynamicznych nerek pomiędzy grupami osób z NBF i prawidłową lub upośledzoną podatnością aorty.
Wnioski 1. U młodych osób z nadciśnieniem białego fartucha i upośledzoną podatnością aorty nie stwierdza się podwyższonego ciśnienia tętna, tendencji do przerostu lewej komory serca ani pogorszenia parametrów hemodynamicznych nerek w porównaniu z osobami z nadciśnieniem białego fartucha i prawidłową podatnością aorty. 2. Podatność aorty jest zmniejszona u młodych osób z nadciśnieniem białego fartucha w tym samym stopniu jak u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rzeczywistym. Profil dobowy ciśnienia i masa lewej komory są u nich natomiast prawidłowe. Sugeruje to, że zwiększona szybkość fali tętna u młodych osób z nadciśnieniem białego fartucha ma charakter czynnościowy i związana jest z samym faktem pomiaru, w mechanizmie podobnym do zjawiska białego fartucha.

Streszczenie

Wstęp Ukazujące się w ostatnich latach publikacje na temat nadciśnienia białego fartucha sugerują, że osoby, u których występują nadmierne różnice między ciśnieniem mierzonym w domu i w gabinecie lekarskim, mogą mieć jednak podwyższone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Podatność tętnic i masa lewej komory są niezależnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z nadciśnieniem tętniczym. Ocena tych parametrów u chorych z nadciśnieniem białego fartucha może się przyczynić do odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko nadciśnienia białego fartucha wiąże się z ryzykiem typowych dla nadciśnienia tętniczego uszkodzeń narządowych i czy w związku z tym należy tych chorych traktować jako osoby z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym i rozważyć u nich terapię hipotensyjną?
Celem pracy była próba odpowiedzi na te pytania poprzez porównanie podatności aorty, profilu dobowego ciśnienia, wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i parametrów hemodynamicznych nerek w trzech grupach osób: z rzeczywistym nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem białego fartucha i bez nadciśnienia.
Materiał i metody Badaniami objęto 80 osób z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym wstępnie na podstawie pomiarów w gabinecie lekarskim oraz 30 osób bez rozpoznania nadciśnienia tętniczego (grupa N), w wieku 19–40 lat.
U wszystkich chorych wykonano 3-krotny pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM), ocenę szybkości fali tętna w aorcie (PWV), badanie echokardiograficzne z pomiarem masy lewej komory oraz ocenę parametrów hemodynamicznych nerek.
Osiemdziesięcioosobową grupę badaną podzielono na pacjentów z utrwalonym rzeczywistym nadciśnieniem tętniczym (grupa H) i chorych z nadciśnieniem białego fartucha (grupa NBF) na podstawie 24-godzinnego ABPM. Ponadto pacjentów podzielono na podgrupy w zależności od PWV: HC+ (PWV < 9,2 m/s) i HC– (PWV > 9,2 m/s).
Wyniki Największą średnią wartość ciśnienia tętna stwierdzono w grupie H (51,6 ± 7,4 mm Hg) i była ona znamiennie wyższa (p < 0,001) niż w grupie N (41,9 ± 5,7 mm Hg) i NBF (42,2 ± 10,2 mm Hg), przy braku takiej różnicy między grupami N i NBF. Średnia PWV była najniższa w grupie N (8,24 ± 1,0 m/s) w porównaniu z grupą H (10,38 ± 2,5 m/s) i grupą NBF (10,48 ± 2,1 m/s) (p < 0,001). Natomiast nie wykazano istotnych różnic między grupą H i NBF.
Wartość LVMI w grupie H wynosiła 114,1 ± 10,4 g/m2, w grupie N 94,0 ± 9,6 g/m2, a w grupie NBF 98,5 ± ± 7,7 g/m2. Masa lewej komory była istotnie statystycznie większa w grupie H w porównaniu z grupami NBF i N. Podobne istotne różnice stwierdzono w wielkości nerkowego przepływu osocza (RPF) pomiędzy grupami N, H i NBF.
W grupie NBF stwierdzono silną dodatnią korelację między ciśnieniem tętna w badaniu tradycyjnym a PWV i masą lewej komory. Nie stwierdzono różnic dotyczących wielkości masy lewej komory i parametrów hemodynamicznych nerek pomiędzy grupami osób z NBF i prawidłową lub upośledzoną podatnością aorty.
Wnioski 1. U młodych osób z nadciśnieniem białego fartucha i upośledzoną podatnością aorty nie stwierdza się podwyższonego ciśnienia tętna, tendencji do przerostu lewej komory serca ani pogorszenia parametrów hemodynamicznych nerek w porównaniu z osobami z nadciśnieniem białego fartucha i prawidłową podatnością aorty. 2. Podatność aorty jest zmniejszona u młodych osób z nadciśnieniem białego fartucha w tym samym stopniu jak u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rzeczywistym. Profil dobowy ciśnienia i masa lewej komory są u nich natomiast prawidłowe. Sugeruje to, że zwiększona szybkość fali tętna u młodych osób z nadciśnieniem białego fartucha ma charakter czynnościowy i związana jest z samym faktem pomiaru, w mechanizmie podobnym do zjawiska białego fartucha.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

podatność aorty; nadciśnienie białego fartucha; zmiany narządowe

Informacje o artykule
Tytuł

Podatność aorty a dobowy profil ciśnienia i nasilenie zmian narządowych u młodych pacjentów z nadciśnieniem białego fartucha

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 9, Nr 1 (2005)

Strony

45-54

Data publikacji on-line

2005-02-04

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2005;9(1):45-54.

Słowa kluczowe

podatność aorty
nadciśnienie białego fartucha
zmiany narządowe

Autorzy

Beata Krasińska
Andrzej Tykarski
Olga Trojnarska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl