open access

Vol 50, No 5 (2018)
Special articles
Submitted: 2018-12-07
Get Citation

The genesis of anaesthesia in prehistory

Alicja Macheta, Agnieszka Frączek
DOI: 10.5603/AIT.2018.0044
·
Pubmed: 30615790
·
Anaesthesiol Intensive Ther 2018;50(5):330-332.

open access

Vol 50, No 5 (2018)
Special articles
Submitted: 2018-12-07

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

The genesis of anaesthesia in prehistory

Journal

Anaesthesiology Intensive Therapy

Issue

Vol 50, No 5 (2018)

Pages

330-332

DOI

10.5603/AIT.2018.0044

Pubmed

30615790

Bibliographic record

Anaesthesiol Intensive Ther 2018;50(5):330-332.

Authors

Alicja Macheta
Agnieszka Frączek

References (22)
 1. Michejda K. Słownik historycznego rozwoju polskiego mianownictwa lekarskiego ze szczególnym uwzględnieniem mianownictwa anatomicznego i chirurgicznego. PZWL, Warszawa 1953.
 2. Mała Encyklopedia Kultury Antycznej. PWN, Warszawa 1983.
 3. Dzierżanowski R. Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji. PZWL, Warszawa 1983.
 4. Rizzi R, Risuglia S. Anaesthesia, reanimation and pain therapy: the fascinating triad in the historical evolution of the role of the anaesthetist. Materiały naukowe Sympozjum „Historia anestezjologii w Polsce", Kraków 1986: 5–21.
 5. Jasionowski M. Historia stomatologii polskiej. PZWL, Warszawa 1971.
 6. Michejda K. Stulecie uśmierzania bólu operacyjnego i aseptyki. Pol Tyg Lek . 1994; 14: 425–431.
 7. Paprocka-Lipińska A. Wpływ postępu w dziedzinie chirurgii na powstanie i kształtowanie gdańskiej anestezjologii w latach 1945–1970. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2014.
 8. Wiktor Z. Kartka z dziejów narkozy. Pol Tyg Lek. 1948; 13: 101–108.
 9. Evans TF, Gray TC. Anestezja ogólna. PZWL, Warszawa 1970.
 10. Hugin W. Anestesia Discovery, Progress, breakthroughs. Editiones “Roche. 1989: Switzerland.
 11. Kuś M. Początki stosowania znieczulenia ogólnego w polsce. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. 1964: 227–272.
 12. Sokół S. Z dziejów znieczulenia ogólnego. Notatki historyczne Pol Tyg Lek. 1948; 16: 125d–132d.
 13. Michejda K. Stulecie uśmierzania bólu operacyjnego i aseptyki. Pol Tyg Lek. 1946; 14: 425–431.
 14. Zając K. Początki stosowania chloroformu w Klinice Położniczej Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. Materiały Naukowe Sympozjum „Historia Anestezjologii w Polsce”, Kraków 1986: 39–44.
 15. Kowalska-Wolska A. Porównanie znieczulenia chloroformem i fluotanem. Aktualne zagadnienia anestezjologii. Pamiętnik II Zjazdu Anestezjologów Polskich, Warszawa 1962: 226–229.
 16. Kowalska-Wolska A. Przypadek późnego zatrzymania po znieczuleniu ogólnym chloroformem. Aktualne zagadnienia anestezjologii. Pamiętnik II Zjazdu Anestezjologów Polskich, Warszawa 1962: 230–235.
 17. Robson Ph. Narkotyki (tłum. pol.). Medycyna Praktyczna, Warszawa 1997.
 18. Rudowski W. W setną rocznicę odkrycia znieczulenia ogólnego. Pol Tyg Lek. 1947; 9: 285–288.
 19. Justyna M. Wykłady kursu podstawowego z anestezjologii. Instytut Gruźlicy, Warszawa. Rękopis 1962. Z archiwum prywatnego A. Machety.
 20. Wyględowski M. Anestezjologia i anestezjolodzy częstochowscy. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, Częstochowa 2006.
 21. Bacon DR. Special article: Francis Hoeffer McMechan, MD: creator of modern anesthesiology? Anesth Analg. 2012; 115(6): 1393–1400.
 22. Rondio ZK, Macheta A, Andres J. Zarys historii anestezjologii klinicznej. In: Zawadzka EK. ed. Anestezjologia kliniczna. α-Medica Press, Warszawa 2009: 3–16.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, Świętokrzyska 73 St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl