open access

Vol 50, No 4 (2018)
Review articles
Published online: 2018-10-30
Submitted: 2018-07-30
Accepted: 2018-09-18
Get Citation

Broadening the operative field: the extent of surgery beyond the patient`s informed consent (the so-called therapeutic exception)

Rafał Kubiak
DOI: 10.5603/AIT.2018.0038
·
Pubmed: 30378094
·
Anaesthesiol Intensive Ther 2018;50(4):311-318.

open access

Vol 50, No 4 (2018)
Review articles
Published online: 2018-10-30
Submitted: 2018-07-30
Accepted: 2018-09-18

Abstract

W artykule omówiono przesłanki tzw. wyjątku terapeutycznego, uregulowanego w art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Konstrukcja ta pozwala lekarzowi, w trakcie operacji, na zmianę zakresu zabiegu ponad zgodę wyrażoną przez pacjenta. Ponadto poruszono kwestię tzw. zgody antycypacyjnej oraz warunki jej skuteczności oraz wyjaśniono, czy w wypadku realizacji przesłanek wyjątku terapeutycznego lekarz jedynie może dokonać odpowiedniej modyfikacji czynności operacyjnych, czy też jest to jego obowiązek. Wskazano również, że w omawianej sytuacji lekarz nie może powoływać się na tzw. stan wyższej konieczności. Prezentowane treści zostały wzbogacone o przedstawienie konkretnych spraw sądowych i ich rozstrzygnięć.

Abstract

W artykule omówiono przesłanki tzw. wyjątku terapeutycznego, uregulowanego w art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Konstrukcja ta pozwala lekarzowi, w trakcie operacji, na zmianę zakresu zabiegu ponad zgodę wyrażoną przez pacjenta. Ponadto poruszono kwestię tzw. zgody antycypacyjnej oraz warunki jej skuteczności oraz wyjaśniono, czy w wypadku realizacji przesłanek wyjątku terapeutycznego lekarz jedynie może dokonać odpowiedniej modyfikacji czynności operacyjnych, czy też jest to jego obowiązek. Wskazano również, że w omawianej sytuacji lekarz nie może powoływać się na tzw. stan wyższej konieczności. Prezentowane treści zostały wzbogacone o przedstawienie konkretnych spraw sądowych i ich rozstrzygnięć.
Get Citation
About this article
Title

Broadening the operative field: the extent of surgery beyond the patient`s informed consent (the so-called therapeutic exception)

Journal

Anaesthesiology Intensive Therapy

Issue

Vol 50, No 4 (2018)

Pages

311-318

Published online

2018-10-30

DOI

10.5603/AIT.2018.0038

Pubmed

30378094

Bibliographic record

Anaesthesiol Intensive Ther 2018;50(4):311-318.

Authors

Rafał Kubiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, Świętokrzyska 73 St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl