open access

Vol 49, No 1 (2017)
Letters to editor
Published online: 2017-03-31
Submitted: 2017-01-12
Accepted: 2017-02-09
Get Citation

Silesian Registry of Intensive Care Units

Łukasz J. Krzych, Piotr F. Czempik, Ewa Kucewicz-Czech, Piotr Knapik
DOI: 10.5603/AIT.2017.0011
·
Pubmed: 28362034
·
Anaesthesiol Intensive Ther 2017;49(1):73-75.

open access

Vol 49, No 1 (2017)
Letters to editor
Published online: 2017-03-31
Submitted: 2017-01-12
Accepted: 2017-02-09

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Silesian Registry of Intensive Care Units

Journal

Anaesthesiology Intensive Therapy

Issue

Vol 49, No 1 (2017)

Pages

73-75

Published online

2017-03-31

DOI

10.5603/AIT.2017.0011

Pubmed

28362034

Bibliographic record

Anaesthesiol Intensive Ther 2017;49(1):73-75.

Authors

Łukasz J. Krzych
Piotr F. Czempik
Ewa Kucewicz-Czech
Piotr Knapik

References (16)
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883.
 2. Czempik P, Cieśla D, Knapik P, et al. Outcomes of patients with acute kidney injury with regard to time of initiation and modality of renal replacement therapy - first data from the Silesian Registry of Intensive Care Units. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2016; 13(2): 122–129.
 3. Czempik P, Cieśla D, Knapik P, et al. Risk factors of acute kidney injury requiring renal replacement therapy based on regional registry data. Anaesthesiol Intensive Ther. 2016; 48(3): 185–190.
 4. Maciejewski T, Maciejewski D, Rychlik W, et al. Pacjenci z grypą pandemiczną na śląskich oddziałach intensywnej terapii — analiza danych ze Śląskiego Rejestru Oddziałów Intensywnej Terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 45.
 5. Tomala A, Moczała A, Czekaj M, et al. Pacjent w trakcie tlenoterapii domowej na OIT — analiza danych ze Śląskiego Rejestru Oddziałów Intensywnej Terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 47.
 6. Niewiński G. Prognozowanie śmiertelności na oddziałach intensywnej terapii na podstawie skali APACHE. Anestezjologia Intensywna Terapia. 2014; 46(1): 46–49.
 7. Gierek D, Cyzowski T, Jasiński P, et al. Co wiemy o pacjentach przyjmowanych na śląskie oddziały intensywnej terapii (OIT) z powodu ciężkiej sepsy? Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 74.
 8. Rychlik W, Grzegorzewska M, Polak M, et al. Wpływ zastosowania hipotermii terapeutycznej na wyniki leczenia chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia w materiale Śląskiego Rejestru Oddziałów Intensywnej Terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 57.
 9. Rutkowska K, Misiołek H, Rychlik W, et al. Pacjent w programie dializ hospitalizowany na OIT — analiza danych ze Śląskiego Rejestru Oddziałów Intensywnej Terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 68.
 10. Duda I, Musioł E, Misiewska-Kaczur A, et al. Wpływ kacheksji na przebieg i wyniki leczenia w oddziale intensywnej terapii — analiza danych ze Śląskiego Rejestru Oddziałów Intensywnej Terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 53.
 11. Misiewska-Kaczur A, Jasiński P, Duda I, et al. Wpływ skrajnej otyłości na przebieg i wyniki leczenia w oddziale intensywnej terapii — analiza danych ze Śląskiego Rejestru Oddziałów Intensywnej Terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 54.
 12. Jura-Piecha E, Noras J, Kandziora W, et al. Epidemiologia i wyniki leczenia ostrych zatruć w oddziałach intensywnej terapii na terenie województwa śląskiego. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 63.
 13. Saucha W, Piontek M, Krawczyk L, et al. Jak często stwierdzamy śmierć mózgu na śląskich oddziałach intensywnej terapii? Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 59.
 14. Kotula K, Jasiński P, Moczała A, et al. Analiza populacji pacjentów z zespołem zależności alkoholowej hospitalizowanych w śląskich oddziałach intensywnej terapii. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 63.
 15. Tłustochowicz A, Rychlik W, Misiewska-Kaczur A, et al. Skąd przyjmujemy i dokąd wypisujemy pacjentów, którzy opuszczają OIT z głębokim uszkodzeniem neurologicznym? Anaesthesiol Intensive Ther. 2014; 46(Suppl. 1): 56.
 16. Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.10.2016. Sygn. PRP.024.27.2016.2.WL.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, Świętokrzyska 73 St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl