Vol 86, Supp. VII (2018)

Date published: 2019-07-02

Table of Contents

open access

Original research - abstract

Czynniki predysponujące do rozwoju mykobakteriozy płuc u chorych z obecnością prątków niegruźliczych w materiałach z dróg oddechowych

Monika Szturmowicz, Izabela Siemion-Szcześniak, Dorota Wyrostkiewicz, Magdalena Klatt, Sylwia Brzezińska, Anna Zabost, Anna Lewandowska, Dorota Filipczak, Karina Oniszh, Agnieszka Skoczylas, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Jan Kuś

Terapia mowy w leczeniu przewlekłego, uporczywego kaszlu — wstępne wyniki

Marta Dąbrowska, Elżbieta M. Grabczak, Dorota Rojek, Anna Łobacz, Karolina Klimowicz, Olga Truba, Aleksandra Rybka, Antoni Krzeski, Rafał Krenke

Wpływ leczenia omalizumabem na remodeling dróg oddechowych oceniony za pomocą tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR) u chorych na ciężką astmę alergiczną

Marek Przybyszowski, Kinga Paciorek, Weronika Zastrzeżyńska, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Anna Trojan-Królikowska, Anna Orłowska, Jerzy Soja, Wiesław Pawlik, Krzysztof Sładek

Prątki niegruźlicze izolowane od pacjentów w Polsce w latach 2013–2017. Porównanie wyników własnych z danymi światowymi

Sylwia Kwiatkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Maria Korzeniewska-Koseła, Dorota Filipczak, Paweł Gruszczyński, Anna Zabost, Magdalena Klatt, Małgorzata Sadkowska-Todys

Wczesne nieadaptacyjne schematy a astma. Domeny rozłączenia i odrzucenia mogą mieć wpływ na ciężkość astmy

Masoud Nazemiyeh, Akbar Sharifi, Horiyeh Shojaan, Maryam Mohammadi, Sina Abdkarimi, Morteza Gojazadeh

CASE REPORTS
REVIEWS
STRESZCZENIA

Streszczenia

Streszczenia XXVIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl