Vol 84, Supp. II (2016)

Date published: 2016-05-04

Table of Contents

open access

Original research - abstract

Odmienności kliniczne u pacjentów z astmą i alergią na grzyby pleśniowe

Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Bożek, Jerzy Jarząb, Radosław Gawlik

Obniżone DLCO w idiopatycznym tętniczym nadciśnieniu płucnym — znaczenie kliniczne i rokownicze

Monika Szturmowicz, Aneta Kacprzak, Monika Franczuk, Barbara Burakowska, Marcin Kurzyna, Anna Fijałkowska, Agnieszka Skoczylas, Stefan Wesołowski, Jan Kuś, Adam Torbicki

Prospektywna, populacyjna obserwacja występowania Streptococcus pneumoniae w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc wśród osób starszych, Chrzanów, Polska, 2010−2012

Rafal Harat, Ronika Alexander, Sharon Gray, Elane M. Gutterman, Justyna Pluta, Michael Pride, Sebastian Shite, Joanna Fijolek, Jolanta Kozub

CASE REPORTS

Pierwotna dyskineza rzęsek u sześciu chorych z rozstrzeniami oskrzeli

Mohammadreza Modaresi, Bamdad Sadeghi, Bamdad Sadeghi, Payam Mohammadinejad, Sayed Javad Sayedi, Farzad Masiha, Rohola Shirzadi, Gholamreza Azizi, Asghar Aghamohammadi

Rozsiana samoistna hiperostoza szkieletu (DISH) u chorego na niedrobnokomórkowego raka płuca — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Ioannis Tomos, Aikaterini Vlami, Anna Karakatsani, Ioanna Korbila, Effrosyni D. D. Manali, Spyros A. Papiris

Przepuklina międzyżebrowa wywołana kaszlem

Joanna Kosałka, Katarzyna Wawrzycka-Adamczyk, Paweł Jurkiewicz, Wiesław Pawlik, Mamert Milewski, Jacek Musiał

REVIEWS

Jakie czynniki mogą wpływać na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce i na świecie?

Ewa Rowińska-Zakrzewska, Maria Korzeniewska-Koseła, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Monika Szturmowicz

Metody oceny oporu w układzie oddechowym

Tomasz Urbankowski, Tadeusz Przybyłowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl