Vol 68, No 1-2 (2000)

Date published: 2008-04-18

Table of Contents

open access

ORIGINAL PAPERS

Ocena skuteczności antybiotykoterapii w profilaktyce powikłań infekcyjnych ran pooperacyjnych

Wojciech Seweryniak, Anna Jezierska-Anczukow

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):5-10.

Stosowanie się do zaleceń leczniczych chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS) w ci najmniej rok po ustaleniu rozpoznania

Aleksandra Zgierska, Agata Pietrzyk, Robert Pływaczewski, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):11-20.

Wpływ nocnego niedotlenienia krwi na krążenie płucne u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)

Iwona Hawryłkiewicz, Piotr Śliwiński, Grzegorz Pałasiewicz, Robert Pływaczewski, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):28-36.

Wpływ nocnego niedotlenienia na ciśnienie w tetnicy płucnej u chorych z zespołem nakładania (przewlekła obturacyjna choroba płuc i obturacyjny bezdech senny)

Iwona Hawryłkiewicz, Piotr Śliwiński, Grzegorz Pałasiewicz, Robert Pływaczewski, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):37-43.

Odpowiedź oddechowa na zmianę oporu wdechowego u chorych na obturacyjny bezdech senny

Leszek Radwan, Antoni Koziorowski, Zinajda Maszczyk, Robert Pływaczewski, Piotr Boros, Monika Franczuk, Janusz Kowalski, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):44-56.
CASE REPORTS

Gruźlica sutka

Tomasz Dyła, Renata Jankowska

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):57-59.

Łagodny, jasnokomórkowy guz płuca ("guz cukrzycowy"). Ocena morfologiczna, immunohistochemiczna i ultrastrukturalna guza

Janina Słodkowska, Anna Sulikowska-Rowińska, Paweł Dorosz, Piotr Radomski, Aleksander Wasiutyński

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):60-66.
REVIEWS

Przydatność cytometrycznej oceny krotności (ploidii) DNA w raku płuca

Tomasz Ilżycki, Elżbieta Chyczewska, Lech Chyczewski, Robert M. Mróz

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):71-75.

Etiopatogeneza i leczenie odmy opłucowej - współczesne poglądy

Marek Chudański

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):76-82.
OBITUARY

Barbara Wardzianka 1912-1999

Maria Gepner-Woźniewska

Obituary

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(1-2):83-86.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl