Vol 68, No 11-12 (2000)

Date published: 2008-04-28

Table of Contents

open access

EDITORIAL

Uwarunkowania genetyczne w sarkoidozie

Elżbieta Puścińska, Anna Goljan

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):491-497.
ORIGINAL PAPERS

Sarkoidoza rodzinna w Polsce: analiza obrazu klinicznego choroby oraz uwarunkowań środowiskowych

Anna Goljan, Elżbieta Puścińska, Dobiesław, Jan Zieliński

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):510-520.

Antygeny zdolności tkankowej klasy I loci A i B w sarkoidozie rodzinnej w Polsce

Anna Goljan, Elżbieta Puścińska, Iwona Podobińska, Jan Zieliński

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):523-532.

Polimorfizm układu antygenów zgodności tkankowej klasy II kodowanych genem DRB w sarkoidozie rodzinnej w Polsce

Anna Goljan, Elżbieta Puścińska, Monika Sankowska, Jan Zieliński

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):533-544.

Zależności między zawartością limfocytów w BALF a krótkotrwałą obserwacją przebiegu sarkoidozy

Monika Płodziszewska, Joanna Chorostowska-Wynimko, Małgorzata Polubiec-Kownacka, Bernard Jaroń, Dorota Lenarcik, Małgorzata Marzinek, Janusz Szopiński, Elżbieta Wiatr, Jolanta Załęska, Jacek Zych, Ewa Skopińska-Różewska, Ewa Rowińska-Zakrzewska

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):557-565.

Nietypowy obraz radiologiczny w sarkoidozie płuc jako problem diagnostyczny

Anna Krychniak-Soszka, Sławomir Wędzicha, Jan Kuś, Lilia Pawlicka

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):566-574.
CASE REPORTS

Sarkoidoza płuca rozpoznana w 2 przypadkach podejrzanych o nowotwór

Bernard Jaroń, Elżbieta Wiatr, Renata Langfort, Barbara Burakowska

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):575-586.

Zabieg poszerzenia oskrzela z wykorzystaniem techniki balonowej jako metoda usunięcia pozapalnego zwężenia

Jerzy Kozielski, Krzysztof Szczurek-Kotański, Jacek Gabryś, Ewa Nowalany-Kozielska

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):583-587.
REVIEWS

Rozpoznawanie i leczenie sarkoidozy

Elżbieta Wiatr

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):588-601.

Rola komórek tucznych w reakcjach zapalnych

Krzysztof Pałgan, Joanna Kowalewska, Magdalena Żbikowska-Gotz, Andrzej Dziedziczko, Izabela Pałgan

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):603-609.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl