Vol 69, No 1-2 (2001)

Date published: 2008-04-22

Table of Contents

open access

ORIGINAL PAPERS

Stężenie CEA, przeciwciał skierowanych przeciw antygenom prątkowym oraz aktywność ACE w surowicy i w BALF chorych na sarkoidozę, gruźlicę i raka płuca - wyniki wstępne

Aleksandra Safianowska, Hanna Grubek-Jaworska, Paweł Droszcz, Leszek Rybus, Andrzej Dąbrowski, Zofia Zwolska, Witold Matysiak, Ryszarda Chazan

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):5-13.

Wpływ rozległości drobnokomórkowego raka płuca na wydzielanie interleukiny 2 (IL-2) i interferonu gamma (IFNg) w hodowli pełnej krwi stymulowanej mitogenami

Janusz Szopiński, Anna Ponarska, Elżbieta Rogińska, Ewa Rogala, Ewa Rowińska-Zakrzewska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):26-36.

Plastyczne zapalenie oskrzeli i zaczopowanie śluzem - rzadkie zespoły chorobowe przebiegające z wykrztuszaniem odlewów oskrzelowych

Jolanta Śledziewska, Jolanta Załęska, Elżbieta Wiatr, Monika Płodziewska, Monika Załęska, Michał Pirożyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):50-61.

Pozapłucna manifestacja sarkoidozy jako przyczyna pierwszoplanowych dolegliwości - opis 4 przypadków

Magdalena Martusewicz-Boros, Ewa Decker, Małgorzata Marzinek, Barbara Roszkowska-Śliż, Paweł Remiszewski, Iwona Bestry, Renata Langfort, Ewa Rowińska-Zakrzewska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):62-72.

Atopia w nawrotowym obturacyjnym zapaleniu oskrzeli u dzieci

Iwona Grzelewska-Rzymowska, Anna Kowejsza, Sylwia Kwiatkowska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):73-83.

Ocena skuteczności i tolerancji Salbutamolu w neubulizacji u chorych na stabilną ciężką astmę oskrzelową

Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Sylwia Kwiatkowska, R. Zagdańska, M. Zięba, K. Tymińska, Iwona Grzelewska-Rzymowska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):84-92.
CASE REPORTS

Nawracająca odma opłucnowa u dziecka chorego na histiocytozę z komórek Langerhansa

Halina Bubała, Danuta Sońta-Jakimczyk, Józef Gregor, Józef Dzielicki

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):93-96.

Nierozpoznany przez 15 lat podwójny łuk aorty jako przyczyna zaburzeń oddychania

Joanna Krzystolik-Ładźińska, Barbara Goc, Władysław Rokicki, Jerzy Żebrak

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):97-101.
REVIEWS

Zjawisko lekooporności w przebiegu raka płuca

Monika Szturmowicz

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(1-2):102-106.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl