Vol 69, No 9-10 (2001)

Date published: 2008-05-08

Table of Contents

open access

ORIGINAL PAPERS

Odwracalność zmian czynnościowych dróg oddechowych u chorych po operacyjnej korekcji wady mitralnej

Tomasz Hryniewiwecki, Ryszard Malinowski, Irena Rawczyńska-Englert, Piotr Gutowski

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):515-523.

Wpływ wczesnego środowiskowego wykrywania POChP na ograniczenia nałogu palenia tytoniu

Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Adam Nowiński, Dorota Górecka, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):524-529.

Ocena kliniczna ograniczonego badania aparatem Polymesam w rozpoznawaniu bezdechu sennego. Czy polisomnografię można zastąpić badaniem Polymesam?

Robert Pływaczewski, Michał Bednarek, Luiza Jonczak, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):530-537.

Dziesięć lat doświadczeń pracowni zaburzeń oddychania w czasie snu w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc

Luiza Jonczak, Paweł Śliwiński, Jarosław Cieślicki, Maciej Koziej, Marcin Mańkowski, Robert Pływaczewski, Aleksandra Zgierska, Michał Bednarek, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):538-544.

Czynniki prognostyczne utrzymywania się i remisji objawów ze strony układu oddechowego u dzieci

Jan E. Zejda, Małgorzata Kowalska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):545-552.

Ocena wybranych parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u dzieci chorych na przewlekłą ciężką astmę oskrzelową

Jacek Posepski, Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Andrzej Emeryk, Grażyna Górnicka, Mirosława Wawrzyszuk

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):553-563.
CASE REPORTS

Gruźlicze zapalenie otrzewnej nadal możliwą przyczyną wodobrzusza

Romana Ucińska, Alicja Siemieńska

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):564-567.

Akromegalia u chorego z zespołem bezdechu sennego

Robert Pływaczewski, Michał Bednarek, Luiza Jonczak, Jan Zieliński

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):568-573.
REVIEWS

Rozpoznawanie i leczenie astmy wysiłkowej

Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala, Robert Sycz, Tomasz Tomkowicz, Wioletta Szczepaniak

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):574-580.

Uzyteczność badania eozynofilów w indukowanej plwocinie w astmie oskrzelowej

Dorota Ulińska, Mirosław Szmidt

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):581-589.

Antyoksydacyjne właściwości Ambroxolu. Możliwości zastosowania w POChP

Dariusz Nowak

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):590-592.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl