Vol 7, No 1-2 (2002)

Date published: 2008-05-11

Table of Contents

open access

ORIGINAL PAPERS

Znaczenie metody radiometrycznej BACTEC dla wprowadzenia leczenia przeciwprątkowego

Ryszard Olesiejuk, Lidia Maciak, Janusz Milanowski

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):5-11.

Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego - doświadczenia własne

Magdalena Martusewicz-Boros, Monika Płodziszewska, Dariusz Gawryluk, Lucyna Opoka, Elżbieta Wiatr, Joanna Załęska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):12-24.

Stężenie IL-10 w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną

Iwona Stelmach, Joanna Jerzyńska, Monika Bobrowska, Agnieszka Brzozowska, Paweł Majak, Piotr Kuna

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):25-33.

Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Franciszek Furmanik, Krzysztof Paprota, Bożena Kaczmarek-Borowska, Bożena Budny, Marek Sawicki, Elżbieta Korobowicz, Małgorzata Zdunek, Andrzej Jabłonka, Stanisław Jabłonka

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):34-43.

Ocena skuteczności gemcytabiny z cysplatyną u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Hanna Wolf, Ewa Jassem, Bogumiła Cynkowska, Iwona Damps, Ewa Mierzejewska, Jan Marek Słonimski

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):44-51.

Występowanie przeciwciał IgG przeciw wirusom HTLV i II (human T-cell lymphotropic virus) u chorych na sarkoidozę

Alicja Siemińska, Ewa Jassem, Rafał Dziadziuszko, Ludwika Wolska-Goszka, Jan M. Słomiński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):52-57.

Mutacje genów p53 i p1616 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Ewa Jassem, Rodryg Ramlau, Rafał Dziadziuszko, Amelia Szymanowska, Joanna Jakóbkiewicz, Katarzyna Lamperska, Grażyna Kobierska, Jan Skokowski, Wojciech Dyszkiewicz, Andrzej Mackiewicz, Maciej Żylicz, Jacek Jassem

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):64-70.

Badania nad krzyżową nadwrażliwością na antybiotyki penicylionowe u chorych z natychmiastowymi reakcjami alergicznymi wywołanymi przez amoksycylinę

Wojciech Mędrala, Anna Wolańczyk-Mędrala, Jerzy Liebhart, Józef Małolepszy, Irena Wójcicka, Marita Marszalska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):58-63.

Wpływ trzyletniej przedsezonowej immunoterapii swoistej na wybrane parametry zapalenia alergicznego u pacjentów z pyłkowicą

Andrzej M. Fal, Krystyna Gietkiewicz, Andrzej Obojski, Wojciech Mędrala, Józef Małolepszy

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):78-86.
CASE REPORTS

Zespół antyfosfolipidowy - pierwotny czy wtórny? problem leczniczy

Justyna Fijołek, Elżbieta Wiatr, Witold Tomkowski, Anna Fijałkowska, Anna Wiechecka, Waldemar Jabłoński

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):87-96.

Przypadek mnogiego szkliwiejącego ziarniaka płuc

Martyna Wierzbicka, Jan Kuś, Renata Langfort

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):97-103.
REVIEWS

Toczeń rumieniowaty układowy - płucne postacie choroby

Magdalena Martusewicz-Boros, Elżbieta Wiatr

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):102-109.

Miesjce radioterapii w leczeniu zachowawczym guza pierwotnego chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Elżbieta Chmielewska, Zbigniew Jodkiewicz

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):110-116.
VARIA

Sprawozdanie z Sekscji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu PTF

Jan Zieliński

Other materials agreed with the Editors

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):117-117.

Recenzja książki "Interna" pod redakcją Włodzimierza Januszewicza i Franciszka Kokota

Kornel Gibiński

Other materials agreed with the Editors

Pneumonol Alergol Pol 2002;7(1-2):118-118.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl