Vol 70, No 5-6 (2002)

Date published: 2008-05-19

Table of Contents

open access

EDITORIAL

Hipoksyjne nadciśnienie płucne

Iwona Hawryłkiewicz

Editorial

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):239-242.
ORIGINAL PAPERS

Erytopoetynemia u chorych na raka płuca

Katarzyna Łapa, Franciszek Kokot, Kazimierz Oklek, Jan Cieślicki, Marek Machalski, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):243-250.

Inwazyjna aspergilloza w materiale autpsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000

Paweł Remiszewski, Renata Langfort, Barbara Podsiadło, Jan Kuś, Monika Płodziszewska, Elżbieta Radzikowska, Barbara Roszkowska, Janusz Szopiński, Witold Tomkowski, Liliana Wawrzyńska, Elżbieta Wiatr, Martyna Wierzbicka, Jolanta Załęska, Monika Załęska, Jack Zych, Ewa Rowińska-Zakrzewska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):251-259.

Wartość stężenia neuronoswoistej enolazy (NSE) w surowicy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w prognozowaniu wyników leczenia cytostatycznego

Jacek Zych, Monika Szturmowicz, Anna Sakowicz, Janina Słodkowska, Monika Załęska, Elżbieta Radzikowska, Jolanta Załęska, Zbigniew Jodkiewicz, Ewa Rowińska-Zakrzewska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):278-283.

Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłą WANGA w diagnostyce zmian obwodowych w płucach

Jan Cieśliński, Dariusz Ziora, Jerzy Kozielski, Grzegorz Niepsuj, Dariusz Jastrzębski, Andrzej Krzywiecki, Kazimierz Oklek, Andrzej Kolczyński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):284-289.

Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym (eNO) u chorych na sarkoidozę - badania wstępne

Dariusz Ziora, Anna Polońska, Katarzyna Kałuska, Piotr Rozentryt, Przemysław Trzeciak

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):290-295.

Wartości progowe przewodnictwa powetrznego w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich (9-18 kHz) u chorych n gruźlicę płuc leczonych skojarzeniem Streptomycyny, Izoniazydu, Ryfampicyny, Pirazinamidu

Tatiana Gierek, Jarosław Markowski, Jolanta Kieda-Szurkowska, Jarosław Paluch, Ireneusz Bielecki

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):296-304.
CASE REPORTS

Organizujące się zapalenie płuc - problem diagnostyczny i leczniczy

Adam Nowiński, Barbara Burakowska, Iwona Bestry, Renata Langfort, Dorota Górecka

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):305-311.

Pierwotna niewydolność rzęskowa - zespół Kartagenera u płodnego mężczyzny

Adam Nowiński, Iwona Hawryłkiewicz, Anna Sulikowska-Rowińska, Dorota Górecka

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):312-317.
REVIEWS

Nowe aspekty patogenezy ziarniakowatości Wegenera

Elżbieta Wiatr, Dariusz Gawryluk

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):326-333.
OBITUARY

Prof. dr hab. med. Marian Tulczyński

Adam Radomyski

Obituary

Pneumonol Alergol Pol 2002;70(5-6):334-335.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl