Vol 71, No 9-10 (2003)

Date published: 2008-05-20

Table of Contents

open access

EDITORIAL

Duszność w chorobach śródmiąszowych płuc

Dariusz Ziora

Editorial

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):389-396.
ORIGINAL PAPERS

Wyniki leczenia uzależnienia od nikotyny chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Dorota Górecka, Michał Bednarek, Adam Nowiński, Elżbieta Puścińska, Anna Goljan-Giermek, Jan Zieliński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):411-417.

Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym (eNO) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz rozstrzenie oskrzeli

Dariusz Ziora, Katarzyna Kałuska, Roman Rauer, Jerzy Kozielski

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):418-427.
CASE REPORTS

Ziarniniakowatość Wegenera z nakładającą się z chorobą Takayasu i zakrzepicą żyły szyjnej wewnętrznej

Elżbieta Wiatr, Piotr Dobkowski, Lucyna Opoka, Alicja Drygalska-Pozoronska, Tadeusz Orłowski, Renata Lanfort, Marcin Kurzyna, Urszula Demkow, Kazimierz Roszkowski-Śliż

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):440-448.

Zatorowość płucna jako odległe powikłanie miopatii mitochondrialnej (zespołu Kearns-Sayer's)

Justyna Fijołek, Elżbieta Wiatr, Anna Wiechecka, Adam Torbicki, Andrzej Biederman, Anatol Mickielewicz, Kazimierz Roszkowski-Śliż

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):449-457.
REVIEWS

Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe w astmie oskrzelowej

Jerzy Soja, Iwona Gross-Sondej, Krzysztof Sładek

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):458-463.

Wartość płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Andrzej Chciałowski

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):464-470.

Zaburzenia locus P16INK4a/P14ARF w niedrobnokomórkowym raku płuca

Marcin Skrzypski, Ewa Jassem, Jacek Jassem

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2003;71(9-10):471-478.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl