Vol 72, Supp. 9-10 (2004)

Date published: 2008-02-18

Table of Contents

open access

EDITORIAL
ORIGINAL PAPERS

Występowanie atopii u dzieci chorych na astmę

Iwona Grzelewska-Rzymowska, Anna Kowejsza, Małgorzata Górska-Ciebieda

Research paper

Wybrane parametry w materiale z płukania nosa w ocenie ciężkości astmy

Andrzej M. Fal, Anna A. Nowak, Marek T. Nowak, Maria Litwa

Research paper

Porównanie zgodności wyników uzyskanych metodą PCR i ELISA w diagnostyce zakażenia układu oddechowego Mycoplasma pneumoniae u dzieci

Iwona Stelmach, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Anna Sołoniewicz, Tomasz Grzelewski, Joanna Kaczmarek, M. Popławska, J. Dziadek

Research paper

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu - VEGF i rozpuszczalny receptor - sVEGFR-1 w surowicy chorych na raka płuca

Ewa Świdzińska, Maria Ossolińska, Wojciech Naumnik, Tomasz Izycki, Wojciech Kucejko, Elżbieta Chyczewska

Research paper

Powtarzalność pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydechowym (FENO) przeprowadzonego z wykorzystaniem zestawu NIOX u zdrowych osób

Marta Kumor, Tadeusz Przybyłowski, Marta Maskey-Warzęchowska, Katarzyna Hildebrand, Adam Fangrat, Piotr Bielecki, Katarzyna Górska, Justyna Kościuch, Joanna Kucińska, Ryszarda Chazan

Research paper

Koszty leczenia farmakologicznego i ich uwarunkowania w opiece ambulatoryjnej nad chorymi na mukowiscydozę

Iwona Stelmach, Aleksandra Korzeniewska, Włodzimierz Stelmach

Research paper

Zmienność obrazu klinicznego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u chorych z wrodzonym niedoborem alfa-1 antytrypsyny

Paweł Kuca, Dariusz Kamiński, Edward Campbell, Jacek Kołakowski, Anna Goljan-Geremek, Elzbieta Puścińska, Przemysław Bieleń, Adam Nowiński, Emil Wojda, Iwona Hawryłkiewicz, Paweł Śliwiński, Dorota Górecka

Research paper

CASE REPORTS

Przeszczep pojedynczego płuca - ocena wyników leczenia w okresie rocznej obserwacji

Dariusz Jastrzębski, Damian Czyżewski, Dariusz Ziora, Michał Zakliczyński, Jolanta Nowak, Roman Przybylski, Marian Zembala, Jerzy Kozielski

Case report

Przypadek 10-letniego przeżycia chorego na raka płuca z przerzutem do mózgu

Tadeusz M. Zielonka, Andrzej Marchel, Ryszard Pogorzelski, Katarzyna Górska, Aleksandra Safianowska, Krzysztof Byskiniewicz, Ryszarda Chazan

Case report

REVIEWS

Kliniczne konsekwencje remodelingu dróg oddechowych

Justyna Kościuch, Ryszarda Chazan

Review paper

Kwalifikacja chorych do przeszczepu płuc

Paweł Remiszewski, Tadeusz M. Orłowski, Barbara Roszkowska-Śliż, Monika Szturmowicz, Janusz Szopiński, Kazimierz Roszkowski-Śliż

Review paper

OBITUARY

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl