Prof. Edmund Kowal

Prof. Edmund Kowal

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 7 grudnia 2014 roku w wieku 87 lat zmarł Profesor Edmund Kowal, były Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy AM w Białymstoku, Honorowy członek PTChP.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 grudnia 2014 roku w Białymstoku.

Prof. dr hab. n. med. Edmund Kowal urodził się 24 sierpnia 1927 roku w Białymstoku.

W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1952–1958 pełnił funkcję lekarza wojsk lotniczych i uzyskał specjalizację Io z medycyny lotniczej. W 1956 roku został przeniesiony do WAM w Łodzi, gdzie uzyskał IIo specjalizacji z medycyny lotniczej. W 1958 roku powrócił do Białegostoku i rozpoczął pracę w Akademii Medycznej. W latach 1958–1962 pracował w Studium Wojskowym i rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych, którą sfinalizował egzaminem w 1960 roku. Od 1962 do 1980 roku pracował w I Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Po 5 latach pracy naukowej uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i w 1970 roku, jako adiunkt został przeniesiony do Kliniki Alergologii.

Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Rada Wydziału Lekarskiego AMB w 1980 roku nadała doktorowi Edmundowi Kowalowi tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Na dorobek naukowy docenta składały się 82 prace ogłoszone w czasopismach polskich i zagranicznych, 6 prac poglądowych i 4 kazuistyczne. Był współautorem książki dotyczącej chorób alergicznych, opiekunem 2 prac magisterskich i promotorem 5 prac doktorskich.

Dnia 1 grudnia 1980 roku docent Edmund Kowal został powołany przez Rektora do pełnienia funkcji Kierownika Kliniki Ftyzjopneumonologii AMB, a w 1981 roku na stanowisko Prorektora d/s Klinicznych.

W 1980 roku na wniosek docenta Kowala Klinika otrzymała nową nazwę: Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy.

W 1990 roku doc. Edmund Kowal Otrzymał tytuł Profesora nauk medycznch.

Prof. Kowal przez okres 16 lat swojej kadencji w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy kontynuował walkę z nałogiem palenia papierosów, była to jednocześnie prewencja chorób tytoniozależnych.

Był członkiem Zarządu Głównego PTF i przewodniczącym Sekcji Antynikotynowej oraz Przewodniczącym Białostockiego Oddziału PTF i Prezesem Białostockiego Oddziału Antynikotynowego przy PTF.

Od 1987 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowotnej Zarządu Głównego Społecznego Komitetu ds. Zwalczania Gruźlicy i Chorób Płuc.

W latach 90. Prof. Kowal jako koordynator w walce z gruźlicą w Europie wschodniej zorganizował we współpracy z Eindhoven (Department Tuberculosis MHS, Holandia) i Mińskiem (Instytut Gruźlicy w Mińsku, Białoruś) w 1995 roku Międzynarodowe Sympozjum poświęcone metodom zwalczania gruźlicy oraz nowoczesnej diagnostyce i leczeniu Gruźlicy w skali globalnej („Tuberculosis Control Together — A Mutual Interest in Disease Control”, International Symposium).

Był członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Unii Przeciwgruźliczej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc i Europejskiego Towarzystwa Pneumonologicznego.

Prof. Edmund Kowal za całokształt pracy lekarskiej otrzymał liczne odznaczenia państwowe (srebrne i złote), a także za wzorową pracę i zasługi dla województwa Białostockiego i Suwalskiego.

Dorobek naukowy Profesora i jego asystentów został nagrodzony przez kolejnych Rektorów AMB 6 nagrodami zespołowymi i 2 indywidualnymi I i II stopnia. Natomiast osiągnięcia dydaktyczne zostały docenione przez Rektora AMB 2 Nagrodami Indywidualnymi.

prof. Elżbieta Chyczewska

DOI: 10.5603/PiAP.2015.0014

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl