open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Review paper
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02
Get Citation

Samoistne włóknienie płuc współistniejące z rakiem płuc — przegląd piśmiennictwa

Michał Zieliński, Piotr Sitek, Dariusz Ziora

open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
REVIEWS
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02

Abstract

Samoistne włóknienie płuc (IPF) jest śródmiąższową chorobą płuc o złym rokowaniu. Chociaż mechanizmy prowadzące do powstania choroby nie zostały do końca wyjaśnione, wiąże się ona z rozwojem raka płuc, co dodatkowo pogarsza rokowanie. Liczne prace donoszą o współistnieniu IPF i raka płuc u 9,8%, a nawet 50% pacjentów, w zależności od czasu trwania obserwacji. Chociaż sformułowano wytyczne dotyczące leczenia raka płuc dla populacji ogólnej, brakuje powszechnie przyjętych zaleceń dla grupy chorych na IPF. Tymczasem różne zabiegi onkologiczne mogą prowadzić do nagłych zaostrzeń IPF (acute exacerbation of IPF). Autorzy pracy podjęli próbę dokonania przeglądu dostępnych danych na temat raka płuc u chorych, u których wcześniej rozpoznano IPF.

Abstract

Samoistne włóknienie płuc (IPF) jest śródmiąższową chorobą płuc o złym rokowaniu. Chociaż mechanizmy prowadzące do powstania choroby nie zostały do końca wyjaśnione, wiąże się ona z rozwojem raka płuc, co dodatkowo pogarsza rokowanie. Liczne prace donoszą o współistnieniu IPF i raka płuc u 9,8%, a nawet 50% pacjentów, w zależności od czasu trwania obserwacji. Chociaż sformułowano wytyczne dotyczące leczenia raka płuc dla populacji ogólnej, brakuje powszechnie przyjętych zaleceń dla grupy chorych na IPF. Tymczasem różne zabiegi onkologiczne mogą prowadzić do nagłych zaostrzeń IPF (acute exacerbation of IPF). Autorzy pracy podjęli próbę dokonania przeglądu dostępnych danych na temat raka płuc u chorych, u których wcześniej rozpoznano IPF.

Get Citation

Keywords

samoistne włóknienie płuc, rak płuca, śródmiąższowe zapalenie płuc

About this article
Title

Samoistne włóknienie płuc współistniejące z rakiem płuc — przegląd piśmiennictwa

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VII (2018)

Article type

Review paper

Pages

23-31

Keywords

samoistne włóknienie płuc
rak płuca
śródmiąższowe zapalenie płuc

Authors

Michał Zieliński
Piotr Sitek
Dariusz Ziora

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl