open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Review paper
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02
Get Citation

Nasierdziowa tkanka tłuszczowa u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jako wskaźnik wysokiego ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego

Milan Sova, Samuel Genzor, Vítězslav Kolek, Filip Čtvrtlík, Amjad Ghazal Asswad, Ondřej Zela, Zdeněk Tauber

open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
REVIEWS
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i choroby układu krążenia (CVD) są ze sobą powiązane i fakt ten powoduje wzrost zachorowalności i umieralności. Na podstawie nowych danych pochodzących głównie z badań nad układem krążenia, nasierdziowa tkanka tłuszczowa (EF) została zaproponowana jako marker ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. W przedstawionej pracy poglądowej autorzy skupili się na potencjalnym znaczeniu nasierdziowej tkanki tłuszczowej jako nowego biomarkera stratyfikacji ryzyka chorych na POChP. Nasierdziowa tkanka tłuszczowa może stanowić ważny element łączący przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i choroby sercowo- -naczyniowe, a zwłaszcza chorobą wieńcową.

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i choroby układu krążenia (CVD) są ze sobą powiązane i fakt ten powoduje wzrost zachorowalności i umieralności. Na podstawie nowych danych pochodzących głównie z badań nad układem krążenia, nasierdziowa tkanka tłuszczowa (EF) została zaproponowana jako marker ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. W przedstawionej pracy poglądowej autorzy skupili się na potencjalnym znaczeniu nasierdziowej tkanki tłuszczowej jako nowego biomarkera stratyfikacji ryzyka chorych na POChP. Nasierdziowa tkanka tłuszczowa może stanowić ważny element łączący przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i choroby sercowo- -naczyniowe, a zwłaszcza chorobą wieńcową.

Get Citation

Keywords

nasierdziowa tkanka tłuszczowa, POChP, stratyfikacja ryzyka

About this article
Title

Nasierdziowa tkanka tłuszczowa u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jako wskaźnik wysokiego ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VII (2018)

Article type

Review paper

Pages

17-22

Keywords

nasierdziowa tkanka tłuszczowa
POChP
stratyfikacja ryzyka

Authors

Milan Sova
Samuel Genzor
Vítězslav Kolek
Filip Čtvrtlík
Amjad Ghazal Asswad
Ondřej Zela
Zdeněk Tauber

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl