open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02
Get Citation

Wczesne nieadaptacyjne schematy a astma. Domeny rozłączenia i odrzucenia mogą mieć wpływ na ciężkość astmy

Masoud Nazemiyeh, Akbar Sharifi, Horiyeh Shojaan, Maryam Mohammadi, Sina Abdkarimi, Morteza Gojazadeh

open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02

Abstract

WSTĘP: Wczesne nieadaptacyjne schematy (EMSs, early maladaptive schemas), kształtujące się we wczesnym okresie rozwoju człowieka mogą mieć wpływ na funkcjonowanie chorego na astmę. Prezentowane badanie dotyczy prawdopodobnego związku pomiędzy schematami i obszarami osobowości a ciężkością astmy. MATERIAŁ I METODY: Do niniejszego opisowego przekrojowego badania prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Tabriz włączono w okresie od marca do sierpnia 2016 roku pięćdziesięciu chorych na astmę. Autorzy niniejszej pracy zbadali schematy osobowości za pomocą kwestionariusza Younga (YSQ-SF, Young Schema Questionnaire — Short Form, Young, 1994). Ocenę kliniczną i ocenę ciężkości astmy przeprowadzono za pomocą badania spirometrycznego i testu kontroli astmy (ACT, Asthma Control Test). WYNIKI: U chorych na astmę niekontrolowaną (ACT < 20 punktów) i kontrolowaną (ACT ≥ 20 punktów) stwierdzono istotne upośledzenie w obszarze rozłączenia (Disconnection domain; p = 0,001). Stwierdzono również odwrotną korelację liniową pomiędzy wartością FEV1 i obszarem rozłączenia i odrzucenia (rejection schema; r = –0,29, p = 0,03) i obszarem nadmiernej czujności (over vigilance domain; r = –0,36, p = 0,01). Ponadto ujawniono ujemną korelację liniową pomiędzy wartością FEV1/FVC a obszarem nadmiernej czujności (r= –0,41, p = 0,003). WNIOSKI: Wczesne nieadaptacyjne schematy mogą wywierać wpływ na parametry kliniczne i ciężkość astmy.

Abstract

WSTĘP: Wczesne nieadaptacyjne schematy (EMSs, early maladaptive schemas), kształtujące się we wczesnym okresie rozwoju człowieka mogą mieć wpływ na funkcjonowanie chorego na astmę. Prezentowane badanie dotyczy prawdopodobnego związku pomiędzy schematami i obszarami osobowości a ciężkością astmy. MATERIAŁ I METODY: Do niniejszego opisowego przekrojowego badania prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Tabriz włączono w okresie od marca do sierpnia 2016 roku pięćdziesięciu chorych na astmę. Autorzy niniejszej pracy zbadali schematy osobowości za pomocą kwestionariusza Younga (YSQ-SF, Young Schema Questionnaire — Short Form, Young, 1994). Ocenę kliniczną i ocenę ciężkości astmy przeprowadzono za pomocą badania spirometrycznego i testu kontroli astmy (ACT, Asthma Control Test). WYNIKI: U chorych na astmę niekontrolowaną (ACT < 20 punktów) i kontrolowaną (ACT ≥ 20 punktów) stwierdzono istotne upośledzenie w obszarze rozłączenia (Disconnection domain; p = 0,001). Stwierdzono również odwrotną korelację liniową pomiędzy wartością FEV1 i obszarem rozłączenia i odrzucenia (rejection schema; r = –0,29, p = 0,03) i obszarem nadmiernej czujności (over vigilance domain; r = –0,36, p = 0,01). Ponadto ujawniono ujemną korelację liniową pomiędzy wartością FEV1/FVC a obszarem nadmiernej czujności (r= –0,41, p = 0,003). WNIOSKI: Wczesne nieadaptacyjne schematy mogą wywierać wpływ na parametry kliniczne i ciężkość astmy.

Get Citation

Keywords

astma, schematy osobowości, ciężkość astmy

About this article
Title

Wczesne nieadaptacyjne schematy a astma. Domeny rozłączenia i odrzucenia mogą mieć wpływ na ciężkość astmy

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VII (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

6

Page views

370

Article views/downloads

415

DOI

10.5603/ARM.64966

Keywords

astma
schematy osobowości
ciężkość astmy

Authors

Masoud Nazemiyeh
Akbar Sharifi
Horiyeh Shojaan
Maryam Mohammadi
Sina Abdkarimi
Morteza Gojazadeh

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl