open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02
Get Citation

Prątki niegruźlicze izolowane od pacjentów w Polsce w latach 2013–2017. Porównanie wyników własnych z danymi światowymi

Sylwia Kwiatkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Maria Korzeniewska-Koseła, Dorota Filipczak, Paweł Gruszczyński, Anna Zabost, Magdalena Klatt, Małgorzata Sadkowska-Todys
DOI: 10.5603/ARM.64965

open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02

Abstract

WSTĘP: W kilku ostatnich dekadach obserwuje się wzrost izolacji prątków niegruźliczych (NTM, nontuberculous mycobacteria), zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Celem pracy była analiza wszystkich gatunków prątków niegruźliczych izolowanych z materiałów biologicznych od pacjentów w Polsce, w latach 2013–2017. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 2799 izolatów, pochodzących głównie z układu oddechowego, które oceniano w referencyjnym laboratorium Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz w Wielopolskim Centrum Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej. WYNIKI: W badanym okresie izolowano 35 różnych gatunków NTM. Liczba izolatów wzrosła prawie 1,6-krotnie: od 420 w 2013 roku do 674 w 2017 roku. Najczęściej występowały: M. kansasii, M. avium, M. xenopi, M. gordonae i M. intracellulare. Dominacja tych gatunków NTM w prawie niezmienionej kolejności utrzymywała się przez cały okres. Natomiast przy rozpatrywaniu MAC (M. avium complex) jako całości — od 2015 roku kompleks ten dominował nad M. kansasii. M. avium i M. intracellulare częściej izolowano od kobiet, podczas gdy M. gordonae i M. xenopi od mężczyzn. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania NTM u mężczyzn i kobiet. Wśród pacjentów po 65. roku życia dominowały kobiety, zaś u tych pomiędzy 25. a 64. rokiem życia — mężczyźni. WNIOSKI: W Polsce, podobnie jak w innych krajach, zwiększa się częstość izolacji NTM. Najczęściej izolowanymi gatunkami były: M. kansasii i M. avium. Prątki niegruźlicze występowały u kobiet i mężczyzn z podobną częstością.

Abstract

WSTĘP: W kilku ostatnich dekadach obserwuje się wzrost izolacji prątków niegruźliczych (NTM, nontuberculous mycobacteria), zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Celem pracy była analiza wszystkich gatunków prątków niegruźliczych izolowanych z materiałów biologicznych od pacjentów w Polsce, w latach 2013–2017. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 2799 izolatów, pochodzących głównie z układu oddechowego, które oceniano w referencyjnym laboratorium Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz w Wielopolskim Centrum Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej. WYNIKI: W badanym okresie izolowano 35 różnych gatunków NTM. Liczba izolatów wzrosła prawie 1,6-krotnie: od 420 w 2013 roku do 674 w 2017 roku. Najczęściej występowały: M. kansasii, M. avium, M. xenopi, M. gordonae i M. intracellulare. Dominacja tych gatunków NTM w prawie niezmienionej kolejności utrzymywała się przez cały okres. Natomiast przy rozpatrywaniu MAC (M. avium complex) jako całości — od 2015 roku kompleks ten dominował nad M. kansasii. M. avium i M. intracellulare częściej izolowano od kobiet, podczas gdy M. gordonae i M. xenopi od mężczyzn. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania NTM u mężczyzn i kobiet. Wśród pacjentów po 65. roku życia dominowały kobiety, zaś u tych pomiędzy 25. a 64. rokiem życia — mężczyźni. WNIOSKI: W Polsce, podobnie jak w innych krajach, zwiększa się częstość izolacji NTM. Najczęściej izolowanymi gatunkami były: M. kansasii i M. avium. Prątki niegruźlicze występowały u kobiet i mężczyzn z podobną częstością.

Get Citation

Keywords

NTM, M. kansassi, M. avium, infekcja

About this article
Title

Prątki niegruźlicze izolowane od pacjentów w Polsce w latach 2013–2017. Porównanie wyników własnych z danymi światowymi

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VII (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

5

Page views

329

Article views/downloads

295

DOI

10.5603/ARM.64965

Keywords

NTM
M. kansassi
M. avium
infekcja

Authors

Sylwia Kwiatkowska
Ewa Augustynowicz-Kopeć
Maria Korzeniewska-Koseła
Dorota Filipczak
Paweł Gruszczyński
Anna Zabost
Magdalena Klatt
Małgorzata Sadkowska-Todys

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl