open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02
Get Citation

Porównanie monitorowania metodą termodylucji przezpłucnej z ultrasonografią płuc u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc — badanie obserwacyjne

Konrad Mendrala, Dariusz Gajniak, Tomasz Cyzowski, Tomasz Czober, Danuta Gierek, Ewa Kucewicz-Czech
DOI: 10.5603/ARM.64963

open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02

Abstract

WSTĘP: Do oceny skuteczności terapii u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc na oddziałach intensywnej terapii niezbędne jest monitorowanie czynności płuc. Spośród technik przyłóżkowych szczególnie interesujące są ultrasonografia płuc oraz technika termodylucji przezpłucnej. Celem jednoośrodkowego badania obserwacyjnego była ocena korelacji pomiędzy badaniem ultrasonograficznym płuc (LUS, lung ultrasound examination) a parametrami objętościowymi termodylucji przezpłucnej, takimi jak wskaźnik pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLWI, extravascular lung water index) i wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI, pulmonary vascular permeability index). MATERIAŁ I METODY: Przeanalizowano dane medyczne dwunastu pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej i monitorowania hemodynamicznego metodą PiCCO (pulse index continuous cardiac output) z powodu świeżo rozpoznanego zapalenia płuc. Porównano wyniki badań ultrasonograficzych płuc przeprowadzonych w pierwszym i trzecim dniu terapii przeciwbakteryjnej z wartościami uzyskanymi metodą termodylucji przezpłucnej, wykonanymi w tych samych dniach. W celu oceny trendów obliczono różnicę między wartościami uzyskanymi w pierwszym i trzecim dniu. WYNIKI: Nie znaleziono korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi, z wyjątkiem korelacji między PVPI i EVLWI, zarówno mierzonymi w tym samym dniu (Rho = 0,3; 95% CI –0,02–0,59; p = 0,03), jak i w trzydniowym trendzie (Rho = 0,6; 95% CI 0,2–0,8; p = 0,005). WNIOSKI: Wyniki badania wskazują, że parametry wolumetryczne uzyskane za pomocą metody PiCCO oraz badanie USG płuc powinny być interpretowane ostrożnie i z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, pamiętając, że możliwy jest brak korelacji między uzyskanymi wynikami a rzeczywistym stanem zmian zapalnych w płucach.

Abstract

WSTĘP: Do oceny skuteczności terapii u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc na oddziałach intensywnej terapii niezbędne jest monitorowanie czynności płuc. Spośród technik przyłóżkowych szczególnie interesujące są ultrasonografia płuc oraz technika termodylucji przezpłucnej. Celem jednoośrodkowego badania obserwacyjnego była ocena korelacji pomiędzy badaniem ultrasonograficznym płuc (LUS, lung ultrasound examination) a parametrami objętościowymi termodylucji przezpłucnej, takimi jak wskaźnik pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLWI, extravascular lung water index) i wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI, pulmonary vascular permeability index). MATERIAŁ I METODY: Przeanalizowano dane medyczne dwunastu pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej i monitorowania hemodynamicznego metodą PiCCO (pulse index continuous cardiac output) z powodu świeżo rozpoznanego zapalenia płuc. Porównano wyniki badań ultrasonograficzych płuc przeprowadzonych w pierwszym i trzecim dniu terapii przeciwbakteryjnej z wartościami uzyskanymi metodą termodylucji przezpłucnej, wykonanymi w tych samych dniach. W celu oceny trendów obliczono różnicę między wartościami uzyskanymi w pierwszym i trzecim dniu. WYNIKI: Nie znaleziono korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi, z wyjątkiem korelacji między PVPI i EVLWI, zarówno mierzonymi w tym samym dniu (Rho = 0,3; 95% CI –0,02–0,59; p = 0,03), jak i w trzydniowym trendzie (Rho = 0,6; 95% CI 0,2–0,8; p = 0,005). WNIOSKI: Wyniki badania wskazują, że parametry wolumetryczne uzyskane za pomocą metody PiCCO oraz badanie USG płuc powinny być interpretowane ostrożnie i z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, pamiętając, że możliwy jest brak korelacji między uzyskanymi wynikami a rzeczywistym stanem zmian zapalnych w płucach.

Get Citation

Keywords

zapalenie płuc, termodylucja przezpłucna, USG płuc

About this article
Title

Porównanie monitorowania metodą termodylucji przezpłucnej z ultrasonografią płuc u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc — badanie obserwacyjne

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VII (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Page views

707

Article views/downloads

565

DOI

10.5603/ARM.64963

Keywords

zapalenie płuc
termodylucja przezpłucna
USG płuc

Authors

Konrad Mendrala
Dariusz Gajniak
Tomasz Cyzowski
Tomasz Czober
Danuta Gierek
Ewa Kucewicz-Czech

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl