open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Review paper
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02
Get Citation

Wyniki badań radiologicznych a odpowiedź na nieinwazyjną wentylację

Aysun Isiklar, Sibel Ocak Serin, Antonio M. Esquinas

open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
REVIEWS
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02

Abstract

Mimo że nieinwazyjna wentylacja (NIV) jest prostą oraz użyteczną metodą, obserwuje się znaczne zróżnicowanie w jej stosowaniu pomiędzy krajami, regionami czy nawet szpitalami. Pacjent powinien być oceniony zarówno w stosunku do odpowiedzi subiektywnej (niewydolność oddechowa, świadomość, problemy związane z maską oraz przepływem powietrza), fizjologicznej (częstość oddechów, wysiłek oddechowy, przeciek powietrza), jak i zgodności z respiratorem (wymiana gazowa, pulsoksymetria, gazometria krwi tętniczej). Normalizacja częstości oddechów w ciągu 1 lub 2 godzin po rozpoczęciu leczenia jest jednym z najważniejszych wykładników postępów leczenia. Celem jest utrzymanie częstości oddechów między 20 a 30 oddechami na minutę. Zmniejszenie skurczów międzyżebrowych i nadobojczykowych, oddychania paradoksalnego czy aktywności współczulnej wskazują na powodzenie terapii. Gazometrię krwi tętniczej oznacza się w ciągu pierwszych 2 godzin w celu oceny pH i CO2; a w razie potrzeby także później. Ogólnie rzecz ujmując, NIV ocenia się za pomocą gazometrii krwi tętniczej, parametrów hemodynamicznych i kilku testów laboratoryjnych. Liczba badań dotyczących NIV jest ograniczona. Autorzy niniejszej pracy postawili sobie za cel ocenę radiologicznych implikacji dystrybucji gazu w tkance płucnej w trakcie terapii NIV.

Abstract

Mimo że nieinwazyjna wentylacja (NIV) jest prostą oraz użyteczną metodą, obserwuje się znaczne zróżnicowanie w jej stosowaniu pomiędzy krajami, regionami czy nawet szpitalami. Pacjent powinien być oceniony zarówno w stosunku do odpowiedzi subiektywnej (niewydolność oddechowa, świadomość, problemy związane z maską oraz przepływem powietrza), fizjologicznej (częstość oddechów, wysiłek oddechowy, przeciek powietrza), jak i zgodności z respiratorem (wymiana gazowa, pulsoksymetria, gazometria krwi tętniczej). Normalizacja częstości oddechów w ciągu 1 lub 2 godzin po rozpoczęciu leczenia jest jednym z najważniejszych wykładników postępów leczenia. Celem jest utrzymanie częstości oddechów między 20 a 30 oddechami na minutę. Zmniejszenie skurczów międzyżebrowych i nadobojczykowych, oddychania paradoksalnego czy aktywności współczulnej wskazują na powodzenie terapii. Gazometrię krwi tętniczej oznacza się w ciągu pierwszych 2 godzin w celu oceny pH i CO2; a w razie potrzeby także później. Ogólnie rzecz ujmując, NIV ocenia się za pomocą gazometrii krwi tętniczej, parametrów hemodynamicznych i kilku testów laboratoryjnych. Liczba badań dotyczących NIV jest ograniczona. Autorzy niniejszej pracy postawili sobie za cel ocenę radiologicznych implikacji dystrybucji gazu w tkance płucnej w trakcie terapii NIV.

Get Citation

Keywords

wentylacja nieinwazyjna, NIV, radiologia

About this article
Title

Wyniki badań radiologicznych a odpowiedź na nieinwazyjną wentylację

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VI (2018)

Article type

Review paper

Pages

7-12

Keywords

wentylacja nieinwazyjna
NIV
radiologia

Authors

Aysun Isiklar
Sibel Ocak Serin
Antonio M. Esquinas

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl