open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-04-02
Get Citation

Ocena skuteczności embolizacji tętnic oskrzelowych u pacjentów z krwiopluciem

Daria Springer, Szczepan Cofta, Robert Juszkat, Bartosz Żabicki, Joanna Goździk-Spychalska, Agata Nowicka, Hanna Winiarska, Halina Batura-Gabryel

open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-04-02

Abstract

WSTĘP: Jedną z metod postępowania w masywnym lub nawracającym krwiopluciu jest embolizacja tętnic oskrzelowych (BAE). Celem pracy było wykazanie skuteczności oraz określenie powikłań zabiegu embolizacji tętnic oskrzelowych u pacjentów z nawracającym krwiopluciem. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano 47 zabiegów embolizacji u 30 pacjentów przebywających w latach 2011–2017 na oddziale pulmonologii, alergologii i pulmonologii onkologicznej w Poznaniu z powodu krwioplucia. Przedział wiekowy pacjentów: 18–71 lat, średnia wieku podczas BAE: 33,5 roku. Pacjenci z mukowiscydozą stanowili 73,33% (n = 22); wykonano u nich łącznie 31 embolizacji. U pozostałych pacjentów (n = 8) wykonano łącznie 16 embolizacji. Analizy dokonano, przeprowadzając weryfikację dokumentacji medycznej oraz rozmowy bezpośredniej bądź telefonicznej. WYNIKI: Natychmiastową kontrolę wynikającą z ustąpienia krwawienia uzyskano po 95,75% embolizacjach. Nawrót krwioplucia w ciągu 3 dni od zabiegu nastąpił po 5 BAE (10,63%), wykonano 4 reembolizacje. W pierwszym roku nawrót wystąpił u 10 pacjentów (33,33%), w czasie całej obserwacji u 17 chorych (56,66%). Wśród pacjentów, którzy mieli wykonane ponowne BAE najkrótszy czas bez krwioplucia to 2 dni, a najdłuższy 63 miesiące. Wśród pacjentów z nawrotem krwawienia, ale bez ponownej embolizacji najkrótszy czas bez krwioplucia wynosi 2 miesiące, najdłuższy 35 miesięcy. Jedenastu pacjentów (36,66%) wymagało wykonania kilku embolizacji na przestrzeni omawianych lat. WNIOSKI: BAE jest zabiegiem o dużej skuteczności w leczeniu krwioplucia, obarczonym niewielkim ryzykiem powikłań.

Abstract

WSTĘP: Jedną z metod postępowania w masywnym lub nawracającym krwiopluciu jest embolizacja tętnic oskrzelowych (BAE). Celem pracy było wykazanie skuteczności oraz określenie powikłań zabiegu embolizacji tętnic oskrzelowych u pacjentów z nawracającym krwiopluciem. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano 47 zabiegów embolizacji u 30 pacjentów przebywających w latach 2011–2017 na oddziale pulmonologii, alergologii i pulmonologii onkologicznej w Poznaniu z powodu krwioplucia. Przedział wiekowy pacjentów: 18–71 lat, średnia wieku podczas BAE: 33,5 roku. Pacjenci z mukowiscydozą stanowili 73,33% (n = 22); wykonano u nich łącznie 31 embolizacji. U pozostałych pacjentów (n = 8) wykonano łącznie 16 embolizacji. Analizy dokonano, przeprowadzając weryfikację dokumentacji medycznej oraz rozmowy bezpośredniej bądź telefonicznej. WYNIKI: Natychmiastową kontrolę wynikającą z ustąpienia krwawienia uzyskano po 95,75% embolizacjach. Nawrót krwioplucia w ciągu 3 dni od zabiegu nastąpił po 5 BAE (10,63%), wykonano 4 reembolizacje. W pierwszym roku nawrót wystąpił u 10 pacjentów (33,33%), w czasie całej obserwacji u 17 chorych (56,66%). Wśród pacjentów, którzy mieli wykonane ponowne BAE najkrótszy czas bez krwioplucia to 2 dni, a najdłuższy 63 miesiące. Wśród pacjentów z nawrotem krwawienia, ale bez ponownej embolizacji najkrótszy czas bez krwioplucia wynosi 2 miesiące, najdłuższy 35 miesięcy. Jedenastu pacjentów (36,66%) wymagało wykonania kilku embolizacji na przestrzeni omawianych lat. WNIOSKI: BAE jest zabiegiem o dużej skuteczności w leczeniu krwioplucia, obarczonym niewielkim ryzykiem powikłań.

Get Citation

Keywords

embolizacja, krwioplucie, zwłóknienie torbielowate, choroby płuc

About this article
Title

Ocena skuteczności embolizacji tętnic oskrzelowych u pacjentów z krwiopluciem

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VI (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

4

Keywords

embolizacja
krwioplucie
zwłóknienie torbielowate
choroby płuc

Authors

Daria Springer
Szczepan Cofta
Robert Juszkat
Bartosz Żabicki
Joanna Goździk-Spychalska
Agata Nowicka
Hanna Winiarska
Halina Batura-Gabryel

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl