open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02
Get Citation

Zakażenie wirusem HIV u pacjentów z podejrzeniem gruźlicy diagnozowanych w ośrodku specjalistycznym w południowych Indiach

Manju Rajaram, Adimulam Ganga Ravindra, Dharm Prakash Dwivedi, Jayalakshmi Ramakrishnan, Palanivel Chinnakali, Madhusmita Mohanty Mohapatra

open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02

Abstract

WSTĘP: W celu zwiększenia wykrywalności zakażenia wirusem HIV w Indiach narodowa grupa robocza ds. zakażenia wirusem HIV i gruźlicy wprowadziła obowiązek badań przesiewowych w kierunku zakażenia wirusem HIV u wszystkich chorych z podejrzeniem gruźlicy. MATERIAŁ I METODY: Badanie miało charakter przesiewowy i miało na celu ocenę występowania zakażenia wirusem HIV wśród chorych z podejrzeniem gruźlicy. Przeprowadzono je w okresie od czerwca 2015 do grudnia 2016 roku w trzeciorzędowym ośrodku referencyjnym JIPMER w południowych Indiach. WYNIKI: Spośród 964 chorych z podejrzeniem gruźlicy przyjętych w poradni pulmonologicznej, u 189 chorych stwierdzono dodatni wynik plwociny w kierunku prątków kwasoodpornych (AFB). Spośród 189 chorych z dodatnim wynikiem plwociny u 9 stwierdzono zakażenie wirusem HIV. Spośród 879 chorych, którzy wyrazili zgodę na badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, u 33 wynik był dodatni (3,7%). Gdyby zbadano jedynie chorych z dodatnim wynikiem plwociny, nie wykryto by 24 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. Liczba badań, które należałoby wykonać, aby wykryć jeden przypadek zakażenia wirusem HIV (number needed to screen), wynosi 27 dla chorych z podejrzeniem gruźlicy i 18 dla chorych z potwierdzoną gruźlicą. WNIOSKI: Wykrywalność zakażenia HIV (91%) i skuteczność diagnostyczna 3,7% w grupie chorych z domniemaną gruźlicą jest wysoka w porównaniu z danymi zaktualizowanego programu narodowego kontroli gruźlicy. W związku z tym w celu zwiększenia wykrywalności zakażenia wirusem HIV konieczne jest objęcie badaniami przesiewowymi również chorych z podejrzeniem gruźlicy, aby można było wcześnie wdrożyć leczenie anty-retrowirusowe.

Abstract

WSTĘP: W celu zwiększenia wykrywalności zakażenia wirusem HIV w Indiach narodowa grupa robocza ds. zakażenia wirusem HIV i gruźlicy wprowadziła obowiązek badań przesiewowych w kierunku zakażenia wirusem HIV u wszystkich chorych z podejrzeniem gruźlicy. MATERIAŁ I METODY: Badanie miało charakter przesiewowy i miało na celu ocenę występowania zakażenia wirusem HIV wśród chorych z podejrzeniem gruźlicy. Przeprowadzono je w okresie od czerwca 2015 do grudnia 2016 roku w trzeciorzędowym ośrodku referencyjnym JIPMER w południowych Indiach. WYNIKI: Spośród 964 chorych z podejrzeniem gruźlicy przyjętych w poradni pulmonologicznej, u 189 chorych stwierdzono dodatni wynik plwociny w kierunku prątków kwasoodpornych (AFB). Spośród 189 chorych z dodatnim wynikiem plwociny u 9 stwierdzono zakażenie wirusem HIV. Spośród 879 chorych, którzy wyrazili zgodę na badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, u 33 wynik był dodatni (3,7%). Gdyby zbadano jedynie chorych z dodatnim wynikiem plwociny, nie wykryto by 24 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. Liczba badań, które należałoby wykonać, aby wykryć jeden przypadek zakażenia wirusem HIV (number needed to screen), wynosi 27 dla chorych z podejrzeniem gruźlicy i 18 dla chorych z potwierdzoną gruźlicą. WNIOSKI: Wykrywalność zakażenia HIV (91%) i skuteczność diagnostyczna 3,7% w grupie chorych z domniemaną gruźlicą jest wysoka w porównaniu z danymi zaktualizowanego programu narodowego kontroli gruźlicy. W związku z tym w celu zwiększenia wykrywalności zakażenia wirusem HIV konieczne jest objęcie badaniami przesiewowymi również chorych z podejrzeniem gruźlicy, aby można było wcześnie wdrożyć leczenie anty-retrowirusowe.

Get Citation

Keywords

podejrzenie gruźlicy, badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, czynny skrining i poradnictwo, dodatni wynik plwociny, infekcja towarzysząca

About this article
Title

Zakażenie wirusem HIV u pacjentów z podejrzeniem gruźlicy diagnozowanych w ośrodku specjalistycznym w południowych Indiach

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VI (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

2

Keywords

podejrzenie gruźlicy
badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV
czynny skrining i poradnictwo
dodatni wynik plwociny
infekcja towarzysząca

Authors

Manju Rajaram
Adimulam Ganga Ravindra
Dharm Prakash Dwivedi
Jayalakshmi Ramakrishnan
Palanivel Chinnakali
Madhusmita Mohanty Mohapatra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl