open access

Vol 86, Supp. V (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-01-30
Get Citation

Parametry czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę typu 2 i ich korelacja z kontrolą glikemii i zapaleniem systemowym

Ilavarasi Vanidassane, Rupali Malik, Neelima Jain

open access

Vol 86, Supp. V (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-01-30

Abstract

WSTĘP: Obniżone parametry czynności płuc u chorych na cukrzycę to zjawisko opisywane od wielu lat, ale kliniczne znaczenie tego faktu nie zostało dotychczas wyjaśnione. Piśmiennictwo dotyczące związku tego zjawiska z kontrolą glikemii i markerami zapalenia jest bardzo ubogie. Celem badania była ocena występowania zaburzeń czynności płuc i zapalenia systemowego u chorych na cukrzycę typu 2. MATERIAŁ I METODY: Chorych na cukrzycę typu 2 (n = 100) podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu kontroli cukrzycy (grupa A — HbA1C ≤ 7% i grupa B — HbA1C > 7%). U wszystkich chorych przeprowadzono badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1C), stężenia białka C-reaktywnego (hsCRP), ferrytyny i fibrynogenu w surowicy oraz wykonano badanie spirometryczne. WYNIKI: W grupie chorych z niekontrolowaną cukrzycą wartości natężonej pojemności życiowej (FVC), natężonej objętości wydechowej w 1 sekundzie wydechu (FEV1) i wolnej pojemności życiowej (SVC) wyrażonych w procentach wartości należnej były znamiennie niższe, a średnie stężenia parametrów zapalenia systemowego (fibrynogenu, p < 0,001 oraz hsCRP, p < 0,002) znamiennie wyższe. Wykazano negatywną korelację pomiędzy wartością FEV1 (r = –0,739, p < 0,001), FVC (r = –0,370, p < 0,001), SVC (r = –0,635, p < 0,001) a stężeniem HbA1C. Z kolei stężenie HbA1C korelowało dodatnio ze stężeniem hsCRP (r = –0,308, p < 0,002) i fibrynogenu (r = 0,388, p < 0,001). WNIOSKI: Parametry czynności płuc były obniżone a stężenia markerów zapalenia, takich jak hsCRP, fibrynogenu i ferrytyny znamiennie wyższe u chorych z niekontrolowaną cukrzycą. Ponadto stwierdzono związek pomiędzy wysokimi stężeniami markerów zapalenia i obniżonymi parametrami czynności płuc. Uzyskane wyniki, choć wymagają potwierdzenia w większych badaniach wieloośrodkowych, mają ważne implikacje epidemiologiczne, kliniczne i terapeutyczne.

Abstract

WSTĘP: Obniżone parametry czynności płuc u chorych na cukrzycę to zjawisko opisywane od wielu lat, ale kliniczne znaczenie tego faktu nie zostało dotychczas wyjaśnione. Piśmiennictwo dotyczące związku tego zjawiska z kontrolą glikemii i markerami zapalenia jest bardzo ubogie. Celem badania była ocena występowania zaburzeń czynności płuc i zapalenia systemowego u chorych na cukrzycę typu 2. MATERIAŁ I METODY: Chorych na cukrzycę typu 2 (n = 100) podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu kontroli cukrzycy (grupa A — HbA1C ≤ 7% i grupa B — HbA1C > 7%). U wszystkich chorych przeprowadzono badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1C), stężenia białka C-reaktywnego (hsCRP), ferrytyny i fibrynogenu w surowicy oraz wykonano badanie spirometryczne. WYNIKI: W grupie chorych z niekontrolowaną cukrzycą wartości natężonej pojemności życiowej (FVC), natężonej objętości wydechowej w 1 sekundzie wydechu (FEV1) i wolnej pojemności życiowej (SVC) wyrażonych w procentach wartości należnej były znamiennie niższe, a średnie stężenia parametrów zapalenia systemowego (fibrynogenu, p < 0,001 oraz hsCRP, p < 0,002) znamiennie wyższe. Wykazano negatywną korelację pomiędzy wartością FEV1 (r = –0,739, p < 0,001), FVC (r = –0,370, p < 0,001), SVC (r = –0,635, p < 0,001) a stężeniem HbA1C. Z kolei stężenie HbA1C korelowało dodatnio ze stężeniem hsCRP (r = –0,308, p < 0,002) i fibrynogenu (r = 0,388, p < 0,001). WNIOSKI: Parametry czynności płuc były obniżone a stężenia markerów zapalenia, takich jak hsCRP, fibrynogenu i ferrytyny znamiennie wyższe u chorych z niekontrolowaną cukrzycą. Ponadto stwierdzono związek pomiędzy wysokimi stężeniami markerów zapalenia i obniżonymi parametrami czynności płuc. Uzyskane wyniki, choć wymagają potwierdzenia w większych badaniach wieloośrodkowych, mają ważne implikacje epidemiologiczne, kliniczne i terapeutyczne.

Get Citation

Keywords

cukrzyca, testy czynności układu oddechowego, markery zapalenia

About this article
Title

Parametry czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę typu 2 i ich korelacja z kontrolą glikemii i zapaleniem systemowym

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. V (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

cukrzyca
testy czynności układu oddechowego
markery zapalenia

Authors

Ilavarasi Vanidassane
Rupali Malik
Neelima Jain

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl