open access

Vol 86, Supp. V (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-01-30
Get Citation

Występowanie i czynniki predykcyjne zatorowości płucnej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie zaostrzenia

Mohammad Davoodi, Boshra Rezvankhah, Keivan Gohari Moghadam, Amir Pejman Hashemi Taheri

open access

Vol 86, Supp. V (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-01-30

Abstract

WSTĘP: Ryzyko zatorowości płucnej (ZP) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w okresie zaostrzenia jest wyższe niż u osób niechorujących na POChP. Celem badania była ocena częstości występowania zatorowości oraz parametrów krytycznych związanych z ryzykiem ZP u chorych na POChP w okresie zaostrzenia. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono badanie przekrojowe u 68 kolejnych chorych na zaostrzenie POChP, kierowanych na Oddział Chorób Płuc Szpitala Shariati w Teheranie w latach 2013–2014. U wszystkich chorych zebrano dane z wywiadu dotyczące przebiegu choroby oraz przeprowadzono badanie przedmiotowe, wykonano gazometrię krwi tętniczej, spirometrię, elektrokardiografię oraz echokardiografię. U wszystkich chorych przeprowadzono angiografię tomografii komputerowej jako metodę z wyboru w diagnostyce ZP. WYNIKI: Zmiany wskazujące na ZP w badaniu angio-TK stwierdzono u pięciu chorych (7,4%). Byli to wyłącznie mężczyźni, o wyższej średniej wieku (79 v. 65 lat), niższym średnim ciśnieniu skurczowym (88,36 v. 118,33 mm Hg), oraz wyższej średniej częstości pracy serca (133,12 v. 90,33 uderzeń/min), w porównaniu z chorymi na zaostrzenie POChP bez cech zatorowości płucnej. U chorych z zatorowością płucną wykazano niższe stężenia HCO3 (2,33 v. 9,44 mEq/l) i PCO2 (44.35 v. 51.43 mm Hg). Średnia wartość frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF, left ventricular ejection fraction) była niższa u chorych z cechami ZP (34,14 ± 4,49% v. 46,94 ± 8,27%). WNIOSKI: W badanej grupie chorych na zaostrzenie POChP zator płucny rozpoznano u 7,4% badanych. Uzyskane wyniki wskazują, że płeć męska, starszy wiek, niskie ciśnienie tętnicze, tachykardia, zasadowica oddechowa są czynnikami związanymi z ryzykiem zatorowości płucnej u chorych na POChP z cechami zaostrzenia.

Abstract

WSTĘP: Ryzyko zatorowości płucnej (ZP) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w okresie zaostrzenia jest wyższe niż u osób niechorujących na POChP. Celem badania była ocena częstości występowania zatorowości oraz parametrów krytycznych związanych z ryzykiem ZP u chorych na POChP w okresie zaostrzenia. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono badanie przekrojowe u 68 kolejnych chorych na zaostrzenie POChP, kierowanych na Oddział Chorób Płuc Szpitala Shariati w Teheranie w latach 2013–2014. U wszystkich chorych zebrano dane z wywiadu dotyczące przebiegu choroby oraz przeprowadzono badanie przedmiotowe, wykonano gazometrię krwi tętniczej, spirometrię, elektrokardiografię oraz echokardiografię. U wszystkich chorych przeprowadzono angiografię tomografii komputerowej jako metodę z wyboru w diagnostyce ZP. WYNIKI: Zmiany wskazujące na ZP w badaniu angio-TK stwierdzono u pięciu chorych (7,4%). Byli to wyłącznie mężczyźni, o wyższej średniej wieku (79 v. 65 lat), niższym średnim ciśnieniu skurczowym (88,36 v. 118,33 mm Hg), oraz wyższej średniej częstości pracy serca (133,12 v. 90,33 uderzeń/min), w porównaniu z chorymi na zaostrzenie POChP bez cech zatorowości płucnej. U chorych z zatorowością płucną wykazano niższe stężenia HCO3 (2,33 v. 9,44 mEq/l) i PCO2 (44.35 v. 51.43 mm Hg). Średnia wartość frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF, left ventricular ejection fraction) była niższa u chorych z cechami ZP (34,14 ± 4,49% v. 46,94 ± 8,27%). WNIOSKI: W badanej grupie chorych na zaostrzenie POChP zator płucny rozpoznano u 7,4% badanych. Uzyskane wyniki wskazują, że płeć męska, starszy wiek, niskie ciśnienie tętnicze, tachykardia, zasadowica oddechowa są czynnikami związanymi z ryzykiem zatorowości płucnej u chorych na POChP z cechami zaostrzenia.

Get Citation

Keywords

zatorowość płucna, zaostrzenie POChP, angiografia tomografii komputerowej, skurczowe ciśnienie tętnicze, frakcja wyrzutowa lewej komory

About this article
Title

Występowanie i czynniki predykcyjne zatorowości płucnej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie zaostrzenia

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. V (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

2

Keywords

zatorowość płucna
zaostrzenie POChP
angiografia tomografii komputerowej
skurczowe ciśnienie tętnicze
frakcja wyrzutowa lewej komory

Authors

Mohammad Davoodi
Boshra Rezvankhah
Keivan Gohari Moghadam
Amir Pejman Hashemi Taheri

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl