open access

Vol 86, Supp. V (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-01-30
Get Citation

Skuteczność i bezpieczeństwo dożylnej chemioterapii w fazie intensywnego leczenia chorych na świeżo rozpoznaną gruźlicą płuc

Yurii Feshchenko, Dmytro Butov, Mykola Gumeniuk, Mykhailo Kuzhko, Mykola Gumeniuk, Tetiana Butova

open access

Vol 86, Supp. V (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-01-30

Abstract

WSTĘP: Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa dożylnej chemioterapii w fazie intensywnego leczenia chorych na świeżo rozpoznaną gruźlicę płuc. MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 92 chorych ze świeżo rozpoznaną gruźlicą płuc w wieku 20–68 lat. U wszystkich uczestników badania wykazano wrażliwość na leki przeciwgruźlicze. Chorych przydzielono do dwóch grup: grupa kontrolna złożona z 46 chorych, którzy otrzymali standardowe leczenie doustnie, oraz grupa badana złożona z 46 pacjentów, którzy byli leczeni izoaniazydem, rifampicyną i etambutolem dożylnie i pyrazynamidem podawanym doustnie. WYNIKI: Objawy intoksykacji i objawy oddechowe ustępowały szybciej w grupie leczonej dożylnie w porównaniu z grupą leczoną terapią standardową. U chorych z grupy badanej czas do uzyskania ujemnych wyników badania plwociny był krótszy. Po dwóch miesiącach leczenia negatywny wynik badania plwociny uzyskano u 37 chorych z grupy badanej (80,43%) i u 25 chorych z grupy kontrolnej (54,35%), p = 0,0066. Wygojenie zmian destrukcyjnych i naciekowych po 4 miesiącach leczenia uzyskano u 38 chorych z grupy badanej (82,61%) i u 28 chorych z grupy kontrolnej (60,87%), p = 0,0192. W żadnym z badanych punktów czasowych nie stwierdzono negatywnych efektów leczenia dożylnego w porównaniu z leczeniem standardowym. WNIOSKI: Dzięki chemioterapii dożylnej stosowanej w warunkach szpitalnych u chorych na gruźlicę płuc manifestacje kliniczne ustępowały szybciej, nie obserwowano poważnych zdarzeń niepożądanych, uzyskano skrócenie czasu do negatywizacji wyników badania plwociny i gojenia zmian, odsetek chorych, u których uzyskano ustąpienie zmian destrukcyjnych był wyższy, a odsetek chorych ze zmianami resztkowymi — niższy w grupie leczonej dożylnie.

Abstract

WSTĘP: Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa dożylnej chemioterapii w fazie intensywnego leczenia chorych na świeżo rozpoznaną gruźlicę płuc. MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 92 chorych ze świeżo rozpoznaną gruźlicą płuc w wieku 20–68 lat. U wszystkich uczestników badania wykazano wrażliwość na leki przeciwgruźlicze. Chorych przydzielono do dwóch grup: grupa kontrolna złożona z 46 chorych, którzy otrzymali standardowe leczenie doustnie, oraz grupa badana złożona z 46 pacjentów, którzy byli leczeni izoaniazydem, rifampicyną i etambutolem dożylnie i pyrazynamidem podawanym doustnie. WYNIKI: Objawy intoksykacji i objawy oddechowe ustępowały szybciej w grupie leczonej dożylnie w porównaniu z grupą leczoną terapią standardową. U chorych z grupy badanej czas do uzyskania ujemnych wyników badania plwociny był krótszy. Po dwóch miesiącach leczenia negatywny wynik badania plwociny uzyskano u 37 chorych z grupy badanej (80,43%) i u 25 chorych z grupy kontrolnej (54,35%), p = 0,0066. Wygojenie zmian destrukcyjnych i naciekowych po 4 miesiącach leczenia uzyskano u 38 chorych z grupy badanej (82,61%) i u 28 chorych z grupy kontrolnej (60,87%), p = 0,0192. W żadnym z badanych punktów czasowych nie stwierdzono negatywnych efektów leczenia dożylnego w porównaniu z leczeniem standardowym. WNIOSKI: Dzięki chemioterapii dożylnej stosowanej w warunkach szpitalnych u chorych na gruźlicę płuc manifestacje kliniczne ustępowały szybciej, nie obserwowano poważnych zdarzeń niepożądanych, uzyskano skrócenie czasu do negatywizacji wyników badania plwociny i gojenia zmian, odsetek chorych, u których uzyskano ustąpienie zmian destrukcyjnych był wyższy, a odsetek chorych ze zmianami resztkowymi — niższy w grupie leczonej dożylnie.

Get Citation

Keywords

gruźlica, leczenie przeciwgruźlicze, dożylne leczenie gruźlicy, leki przeciwgruźlicze

About this article
Title

Skuteczność i bezpieczeństwo dożylnej chemioterapii w fazie intensywnego leczenia chorych na świeżo rozpoznaną gruźlicą płuc

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. V (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

1

Keywords

gruźlica
leczenie przeciwgruźlicze
dożylne leczenie gruźlicy
leki przeciwgruźlicze

Authors

Yurii Feshchenko
Dmytro Butov
Mykola Gumeniuk
Mykhailo Kuzhko
Mykola Gumeniuk
Tetiana Butova

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl