open access

Vol 86, Supp. III (2018)
Review paper
Submitted: 2018-09-17
Get Citation

Trudności w leczeniu nawracającego rozlanego krwawienia pęcherzykowego w przebiegu pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego: opis przypadku i przegląd literatury

Piotr Janowiak, Alicja Siemińska, Maria Porzezińska, Żaneta Smoleńska, Hanna Suchanek, Ewa Jassem

open access

Vol 86, Supp. III (2018)
REVIEWS
Submitted: 2018-09-17

Abstract

Najczęstszą płucną manifestacją pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego (PAPS) jest zatorowość płucna. Zespół może się objawiać w układzie oddechowym nie tylko na drodze powikłań zakrzepowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek rozlanego krwawienia pęcherzykowego (DAH) w przebiegu PAPS. Ze względu na niewielką literaturę przedmiotu oraz brak badań randomizowanych, kontrolowanych placebo nie istnieją obecnie wytyczne co do profilaktyki nawrotu DAH. W przypadku opisywanego pacjenta leczenie cyklofosfamidem, a następnie mykofenolanem mofetylu, razem z prednizonem w małej dawce było nieefektywne, częściowo z powodu powikłań infekcyjnych, przy czym, dodanie comiesięcznych wlewów dożylnych immunoglobulin do terapii mykofenolanem mofetylu i prednizonem wydaje się zapewniać optymalną kontrolę choroby.

Abstract

Najczęstszą płucną manifestacją pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego (PAPS) jest zatorowość płucna. Zespół może się objawiać w układzie oddechowym nie tylko na drodze powikłań zakrzepowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek rozlanego krwawienia pęcherzykowego (DAH) w przebiegu PAPS. Ze względu na niewielką literaturę przedmiotu oraz brak badań randomizowanych, kontrolowanych placebo nie istnieją obecnie wytyczne co do profilaktyki nawrotu DAH. W przypadku opisywanego pacjenta leczenie cyklofosfamidem, a następnie mykofenolanem mofetylu, razem z prednizonem w małej dawce było nieefektywne, częściowo z powodu powikłań infekcyjnych, przy czym, dodanie comiesięcznych wlewów dożylnych immunoglobulin do terapii mykofenolanem mofetylu i prednizonem wydaje się zapewniać optymalną kontrolę choroby.

Get Citation

Keywords

krwawienie, zespół antyfosfolipidowy, dożylne immunoglobuliny, mykofenolan mofetylu, cyklofosfamid

About this article
Title

Trudności w leczeniu nawracającego rozlanego krwawienia pęcherzykowego w przebiegu pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego: opis przypadku i przegląd literatury

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. III (2018)

Article type

Review paper

Pages

7-12

Keywords

krwawienie
zespół antyfosfolipidowy
dożylne immunoglobuliny
mykofenolan mofetylu
cyklofosfamid

Authors

Piotr Janowiak
Alicja Siemińska
Maria Porzezińska
Żaneta Smoleńska
Hanna Suchanek
Ewa Jassem

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl