open access

Vol 86, Supp. III (2018)
Case report
Submitted: 2018-09-17
Accepted: 2018-09-17
Get Citation

Gruźlica płuc u mężczyzny z pylicą krzemową

Marcin Skowroński, Anna Halicka, Aleksander Barinow-Wojewódzki

open access

Vol 86, Supp. III (2018)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-09-17
Accepted: 2018-09-17

Abstract

Pylica krzemowa, jako choroba zawodowa podlegająca profilaktyce, jest związana z licznymi chorobami, między innymi gruźlicą płuc. Ryzyko rozwoju gruźlicy istnieje przez całe życie nawet po przerwaniu narażenia na pył krzemionki. Związek tych dwóch schorzeń w znaczący sposób przyczynia się do bardzo wysokiego poziomu zachorowań na gruźlicę w krajach z niedostateczną kontrolą gruźlicy i narażenia na pył. W pracy przedstawiono przypadek mężczyzny z wcześniej rozpoznaną pylicą krzemową, u którego zdiagnozowano i leczono gruźlicę płuc. Leczenie przeciwprątkowe zostało przedłużone ze względu na dodatni rozmaz plwociny w 6. miesiącu leczenia. Hodowla dodatniej próbki była jednak ujemna. Przypadek ten podkreśla rolę starannego badania przesiewowego w kierunku gruźlicy u chorych z pylicą. Postępowanie kliniczne u tych chorych może być trudniejsze ze względu na często występujące trudne w różnicowaniu zmiany radiologiczne oraz niepewne wyniki leczenia.

Abstract

Pylica krzemowa, jako choroba zawodowa podlegająca profilaktyce, jest związana z licznymi chorobami, między innymi gruźlicą płuc. Ryzyko rozwoju gruźlicy istnieje przez całe życie nawet po przerwaniu narażenia na pył krzemionki. Związek tych dwóch schorzeń w znaczący sposób przyczynia się do bardzo wysokiego poziomu zachorowań na gruźlicę w krajach z niedostateczną kontrolą gruźlicy i narażenia na pył. W pracy przedstawiono przypadek mężczyzny z wcześniej rozpoznaną pylicą krzemową, u którego zdiagnozowano i leczono gruźlicę płuc. Leczenie przeciwprątkowe zostało przedłużone ze względu na dodatni rozmaz plwociny w 6. miesiącu leczenia. Hodowla dodatniej próbki była jednak ujemna. Przypadek ten podkreśla rolę starannego badania przesiewowego w kierunku gruźlicy u chorych z pylicą. Postępowanie kliniczne u tych chorych może być trudniejsze ze względu na często występujące trudne w różnicowaniu zmiany radiologiczne oraz niepewne wyniki leczenia.

Get Citation

Keywords

gruźlica, pylica krzemowa, narażenie, choroba zawodowa, pył

About this article
Title

Gruźlica płuc u mężczyzny z pylicą krzemową

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. III (2018)

Article type

Case report

Pages

2-6

Keywords

gruźlica
pylica krzemowa
narażenie
choroba zawodowa
pył

Authors

Marcin Skowroński
Anna Halicka
Aleksander Barinow-Wojewódzki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl