open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Case report
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18
Get Citation

Ultrasonografia klatki piersiowej w wykrywaniu przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca do żeber

Ioannis Tomos, Nikos Tziolos, Thomas Raptakis, Dimitra Kavatha

open access

Vol 86, Supp. II (2018)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18

Abstract

Ultrasonografia transtorakalna staje się coraz bardziej użytecznym narzędziem diagnostycznym w pulmonologii. Jest ona stosowana w diagnostyce różnorodnych chorób płuc, najczęściej odmy oraz płynu w jamie opłucnowej. Ultrasonografia klatki piersiowej może mieć jednak także istotne znaczenie w ocenie chorób ściany klatki piersiowej. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z przerzutami raka płuca do żebra, wykrytymi w trakcie badania ultrasonograficznego ściany klatki piersiowej. Ultrasonografia klatki piersiowej, jako posiadająca wiele zalet, nieinwazyjna technika obrazowania powierzchni, może rozwinąć się w ważne, przyłóżkowe narzędzie diagnostyki i obserwacji raka płuca z przerzutami do ściany klatki piersiowej.

Abstract

Ultrasonografia transtorakalna staje się coraz bardziej użytecznym narzędziem diagnostycznym w pulmonologii. Jest ona stosowana w diagnostyce różnorodnych chorób płuc, najczęściej odmy oraz płynu w jamie opłucnowej. Ultrasonografia klatki piersiowej może mieć jednak także istotne znaczenie w ocenie chorób ściany klatki piersiowej. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z przerzutami raka płuca do żebra, wykrytymi w trakcie badania ultrasonograficznego ściany klatki piersiowej. Ultrasonografia klatki piersiowej, jako posiadająca wiele zalet, nieinwazyjna technika obrazowania powierzchni, może rozwinąć się w ważne, przyłóżkowe narzędzie diagnostyki i obserwacji raka płuca z przerzutami do ściany klatki piersiowej.

Get Citation

Keywords

niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP), ultrasonografia klatki piersiowej, przerzuty do ściany klatki piersiowej

About this article
Title

Ultrasonografia klatki piersiowej w wykrywaniu przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca do żeber

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. II (2018)

Article type

Case report

Pages

14-15

Keywords

niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP)
ultrasonografia klatki piersiowej
przerzuty do ściany klatki piersiowej

Authors

Ioannis Tomos
Nikos Tziolos
Thomas Raptakis
Dimitra Kavatha

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl