open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18
Get Citation

Radzenie sobie ze stresem matek dzieci i młodzieży chorujących na mukowiscydozę

Renata Zubrzycka

open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18

Abstract

WSTĘP: Badania nad radzeniem sobie ze stresem rodziców dzieci z mukowiscydozą są stosunkowo rzadkie, a ich wyniki niejednoznaczne. Celem badań własnych była analiza strategii radzenia sobie polskich matek dzieci i młodzieży z mukowiscydozą (CF). MATERIAŁ I METODY: Badania własne przeprowadzono w grupie 89 polskich matek dzieci i młodzieży z mukowiscydozą (w wieku do 18 lat) z zastosowaniem kwestionariusza Mini COPE Carvera w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik (2009). Wyniki porównano z danymi uzyskanymi w badaniach grupy normalizacyjnej. WYNIKI: Analiza wyników badań wskazuje, że najczęściej stosowanymi przez matki dzieci chorych na mukowiscydozę sposobami radzenia sobie ze stresem są: aktywne radzenie sobie, planowanie i akceptacja. Porównanie średnich wyników uzyskanych w grupie badanej w poszczególnych skalach kwestionariusza Mini COPE i średnich wyników osób dorosłych w polskiej populacji wykazało, że matki dzieci chorych istotnie częściej stosują takie strategie radzenia sobie ze stresem, jak: aktywne radzenie sobie, planowanie, pozytywne przewartościowanie, akceptacja, zwrot ku religii, poszukiwanie wsparcia instrumentalnego oraz wyładowanie. Okazało się też, że istotnie rzadziej wykorzystują poczucie humoru i zażywają środki psychoaktywne. Rezultaty badań wykazują istotną przewagę stosowania przez matki dzieci i młodzieży z chorych na mukowiscydozę strategii skoncentrowanych na problemie nad strategiami ukierunkowanymi na emocje. WNIOSKI: Wsparcie społeczne powinno być ukierunkowane na wzmacnianie u matek dzieci chorych na mukowiscydozę poznawczych strategii radzenia sobie ze stresem.

Abstract

WSTĘP: Badania nad radzeniem sobie ze stresem rodziców dzieci z mukowiscydozą są stosunkowo rzadkie, a ich wyniki niejednoznaczne. Celem badań własnych była analiza strategii radzenia sobie polskich matek dzieci i młodzieży z mukowiscydozą (CF). MATERIAŁ I METODY: Badania własne przeprowadzono w grupie 89 polskich matek dzieci i młodzieży z mukowiscydozą (w wieku do 18 lat) z zastosowaniem kwestionariusza Mini COPE Carvera w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik (2009). Wyniki porównano z danymi uzyskanymi w badaniach grupy normalizacyjnej. WYNIKI: Analiza wyników badań wskazuje, że najczęściej stosowanymi przez matki dzieci chorych na mukowiscydozę sposobami radzenia sobie ze stresem są: aktywne radzenie sobie, planowanie i akceptacja. Porównanie średnich wyników uzyskanych w grupie badanej w poszczególnych skalach kwestionariusza Mini COPE i średnich wyników osób dorosłych w polskiej populacji wykazało, że matki dzieci chorych istotnie częściej stosują takie strategie radzenia sobie ze stresem, jak: aktywne radzenie sobie, planowanie, pozytywne przewartościowanie, akceptacja, zwrot ku religii, poszukiwanie wsparcia instrumentalnego oraz wyładowanie. Okazało się też, że istotnie rzadziej wykorzystują poczucie humoru i zażywają środki psychoaktywne. Rezultaty badań wykazują istotną przewagę stosowania przez matki dzieci i młodzieży z chorych na mukowiscydozę strategii skoncentrowanych na problemie nad strategiami ukierunkowanymi na emocje. WNIOSKI: Wsparcie społeczne powinno być ukierunkowane na wzmacnianie u matek dzieci chorych na mukowiscydozę poznawczych strategii radzenia sobie ze stresem.

Get Citation

Keywords

mukowiscydoza, radzenie sobie ze stresem, matki, dzieci, młodzież

About this article
Title

Radzenie sobie ze stresem matek dzieci i młodzieży chorujących na mukowiscydozę

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. II (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

mukowiscydoza
radzenie sobie ze stresem
matki
dzieci
młodzież

Authors

Renata Zubrzycka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl