open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18
Get Citation

Częstość readmisji i jej predyktory u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych

Kshitij Chatterjee, Abhinav Goyal, Deepak Reddy, Vikas Koppurapu, Ayoub Innabi

open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18

Abstract

WSTĘP: Częstość hospitalizacji chorych na mukowiscydozę rośnie. Przeprowadziliśmy analizę częstości zjawiska 30-dniowych readmisji i jego predyktorów u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych. MATERIAŁ I METODY: Wykorzystano dane bazy readmisji NRD (Nationwide Readmission Database) z 2013 roku w celu identyfikacji dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w szpitalu. Pacjenci byli poddani obserwacji prospektywnej w celu oceny występowania readmisji w ciągu 30 dni od dnia wypisu. Wykorzystano analizę regresji w celu identyfikacji niezależnych predyktorów readmisji. WYNIKI: Współczynnik przyjęć do szpitala dorosłych chorych na mukowiscydozę w 2013 roku wynosił 14 616. Spośród chorych hospitalizowanych 2606 pacjentów (17,8%) przyjęto ponownie w ciągu 30 dni od wypisu. Płeć żeńska i przewlekła niedokrwistość były niezależnymi predyktorami readmisji. Najczęstsze przyczyny readmisji stanowiły zaostrzenia oddechowe (31%), powikłania po przeszczepieniu płuca (5,2%) oraz bakteriemia (3,4%). WNIOSKI: Readmisje są częste u dorosłych chorych na mukowiscydozę i przyczyniają się do obciążenia systemu ochrony zdrowia i zwiększenia kosztów leczenia.

Abstract

WSTĘP: Częstość hospitalizacji chorych na mukowiscydozę rośnie. Przeprowadziliśmy analizę częstości zjawiska 30-dniowych readmisji i jego predyktorów u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych. MATERIAŁ I METODY: Wykorzystano dane bazy readmisji NRD (Nationwide Readmission Database) z 2013 roku w celu identyfikacji dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w szpitalu. Pacjenci byli poddani obserwacji prospektywnej w celu oceny występowania readmisji w ciągu 30 dni od dnia wypisu. Wykorzystano analizę regresji w celu identyfikacji niezależnych predyktorów readmisji. WYNIKI: Współczynnik przyjęć do szpitala dorosłych chorych na mukowiscydozę w 2013 roku wynosił 14 616. Spośród chorych hospitalizowanych 2606 pacjentów (17,8%) przyjęto ponownie w ciągu 30 dni od wypisu. Płeć żeńska i przewlekła niedokrwistość były niezależnymi predyktorami readmisji. Najczęstsze przyczyny readmisji stanowiły zaostrzenia oddechowe (31%), powikłania po przeszczepieniu płuca (5,2%) oraz bakteriemia (3,4%). WNIOSKI: Readmisje są częste u dorosłych chorych na mukowiscydozę i przyczyniają się do obciążenia systemu ochrony zdrowia i zwiększenia kosztów leczenia.

Get Citation

Keywords

mukowiscydoza, readmisje, epidemiologia

About this article
Title

Częstość readmisji i jej predyktory u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. II (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

1

Keywords

mukowiscydoza
readmisje
epidemiologia

Authors

Kshitij Chatterjee
Abhinav Goyal
Deepak Reddy
Vikas Koppurapu
Ayoub Innabi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl