Vol 86, Supp. I (2018)
Guidelines / Expert consensus
Submitted: 2018-05-21
Get Citation

Wytyczne i zalecenia zespołu ekspertów dotyczące wykrywania wczesnego raka płuca w Polsce

Witold Rzyman, Joanna Didkowska, Robert Dziedzic, Tomasz Grodzki, Tadeusz Orłowski, Edyta Szurowska, Renata Langfort, Wojciech Biernat, Tadeusz Jędrzejczyk, Wojciech Dyszkiewicz, Tomasz Zdrojewski, Ewa Jassem, Sergiusz Nawrocki, Dariusz M. Kowalski, Mariusz Adamek
Vol 86, Supp. I (2018)
GUIDELINES
Submitted: 2018-05-21

Abstract

WSTĘP: Rak płuca jest najczęstszym nowotworem w Polsce i na świecie oraz pierwszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu złośliwego. W 2030 roku liczba zachorowań na ten nowotwór wzrośnie według oceny szacunkowej o 50% w stosunku do tego roku, co wiąże się głównie ze starzeniem społeczeństwa. Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowania u prawie 90% chorych na raka płuca. Wskaźnik zgony/zachorowania wynosi 0,87 i jest jednym z najwyższych. Odsetek przeżyć pięcioletnich w Polsce wynosi 13,4%. W 2015 roku wprowadzono w USA badania przesiewowe przy zastosowaniu niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) do codziennej praktyki lekarskiej po opublikowaniu wyników największego randomizowanego badania National Lung Screening Trial. W Polsce i Europie wprowadzenie badań przesiewowych wydaje się również konieczne, jednak socjo-ekonomiczne uwarunkowania i odmienny niż w Stanach Zjednoczonych sposób finansowania ochrony zdrowia sprawia, że na razie dominuje postawa wyczekująca na wyniki europejskiego randomizowanego badania NELSON. MATERIAŁ I METODY: Podczas spotkania grupy ekspertów na konferencji Torakoneptunalia 2016 w Jastarni podjęto decyzję o podsumowaniu i wydaniu w postaci zaleceń/stanowiska wobec aktualnych danych na temat badań przesiewowych raka płuca przy zastosowaniu NDTK. Dokument przygotował zespół, w skład którego wchodzą radiolog, chirurdzy klatki piersiowej, pneumonolodzy, onkolog kliniczny, radioterapeuta, epidemiolodzy, interniści, specjaliści ds. prewencji i patomorfolodzy. Obejmuje on stan wiedzy na temat raka płuca, diagnostyki i leczenia oraz zalecenia dotyczące przeprowadzania badań wczesnego wykrywania raka płuca metodą NDTK. Zalecenia dotyczą sposobu prowadzenia badań, wymogów wobec zespołów przeprowadzających badania oraz wymogów dla specjalistów diagnostyki obrazowej (radiologów), patomorfologów i chirurgów uczestniczących w diagnostyce i leczeniu chorych. WYNIKI: W oczekiwaniu na wyniki badania NELSON i po opublikowaniu europejskiego stanowiska wobec sposobu prowadzenia badań przesiewowych raka płuca zespół wielodyscyplinarny przedstawia stanowisko Grupy Ekspertów, stanowiące podstawę do opracowania działania w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca w Polsce w nadchodzącym okresie. WNIOSKI: Głównym sposobem mającym na celu zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca jest pierwotna i wtórna profilaktyka. Rzucenie palenia jest zadaniem pierwszoplanowym, jednak bez wprowadzenia skutecznego programu badań przesiewowych nie ma możliwości poprawy wyników leczenia tej choroby.

Abstract

WSTĘP: Rak płuca jest najczęstszym nowotworem w Polsce i na świecie oraz pierwszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu złośliwego. W 2030 roku liczba zachorowań na ten nowotwór wzrośnie według oceny szacunkowej o 50% w stosunku do tego roku, co wiąże się głównie ze starzeniem społeczeństwa. Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowania u prawie 90% chorych na raka płuca. Wskaźnik zgony/zachorowania wynosi 0,87 i jest jednym z najwyższych. Odsetek przeżyć pięcioletnich w Polsce wynosi 13,4%. W 2015 roku wprowadzono w USA badania przesiewowe przy zastosowaniu niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) do codziennej praktyki lekarskiej po opublikowaniu wyników największego randomizowanego badania National Lung Screening Trial. W Polsce i Europie wprowadzenie badań przesiewowych wydaje się również konieczne, jednak socjo-ekonomiczne uwarunkowania i odmienny niż w Stanach Zjednoczonych sposób finansowania ochrony zdrowia sprawia, że na razie dominuje postawa wyczekująca na wyniki europejskiego randomizowanego badania NELSON. MATERIAŁ I METODY: Podczas spotkania grupy ekspertów na konferencji Torakoneptunalia 2016 w Jastarni podjęto decyzję o podsumowaniu i wydaniu w postaci zaleceń/stanowiska wobec aktualnych danych na temat badań przesiewowych raka płuca przy zastosowaniu NDTK. Dokument przygotował zespół, w skład którego wchodzą radiolog, chirurdzy klatki piersiowej, pneumonolodzy, onkolog kliniczny, radioterapeuta, epidemiolodzy, interniści, specjaliści ds. prewencji i patomorfolodzy. Obejmuje on stan wiedzy na temat raka płuca, diagnostyki i leczenia oraz zalecenia dotyczące przeprowadzania badań wczesnego wykrywania raka płuca metodą NDTK. Zalecenia dotyczą sposobu prowadzenia badań, wymogów wobec zespołów przeprowadzających badania oraz wymogów dla specjalistów diagnostyki obrazowej (radiologów), patomorfologów i chirurgów uczestniczących w diagnostyce i leczeniu chorych. WYNIKI: W oczekiwaniu na wyniki badania NELSON i po opublikowaniu europejskiego stanowiska wobec sposobu prowadzenia badań przesiewowych raka płuca zespół wielodyscyplinarny przedstawia stanowisko Grupy Ekspertów, stanowiące podstawę do opracowania działania w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca w Polsce w nadchodzącym okresie. WNIOSKI: Głównym sposobem mającym na celu zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca jest pierwotna i wtórna profilaktyka. Rzucenie palenia jest zadaniem pierwszoplanowym, jednak bez wprowadzenia skutecznego programu badań przesiewowych nie ma możliwości poprawy wyników leczenia tej choroby.

Get Citation

Keywords

skrining raka płuc, wczesne wykrywanie, profilaktyka wtórna

About this article
Title

Wytyczne i zalecenia zespołu ekspertów dotyczące wykrywania wczesnego raka płuca w Polsce

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

50-72

Keywords

skrining raka płuc
wczesne wykrywanie
profilaktyka wtórna

Authors

Witold Rzyman
Joanna Didkowska
Robert Dziedzic
Tomasz Grodzki
Tadeusz Orłowski
Edyta Szurowska
Renata Langfort
Wojciech Biernat
Tadeusz Jędrzejczyk
Wojciech Dyszkiewicz
Tomasz Zdrojewski
Ewa Jassem
Sergiusz Nawrocki
Dariusz M. Kowalski
Mariusz Adamek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl